Tiếp thị 4.0: Dịch chuyển từ Truyền thống sang Công nghệ...

 • Năm XB : 2017
 • Tác Giả : Kotler, Philip; Kartajaya, Hermawan; Setiawan, Iwan

Xuất khẩu sang thị trường Braxin

 • Năm XB : 2008
 • Tác Giả : Cục xúc tiến thương mại

Tài liệu nghiên cứu ngành hàng Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam

 • Năm XB : 2005
 • Tác Giả : Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

Tài liệu nghiên cứu ngành hàng Đồ gỗ Việt Nam

 • Năm XB : 2007
 • Tác Giả : Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

Hàng Việt vì nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng người Việt

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

 • Năm XB : 2009
 • Tác Giả : Trung tâm Tri thức Doanh nghiệp Quốc tế

Doing Buniness in Vietnam

 • Năm XB : 2009
 • Tác Giả : Bộ Công Thương Việt Nam, Phòng Thương mại - Lãnh sự quán Việt Nam tại Ý, Trung tâm Thông tin Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Các vấn đề thương mại và kiến nghị

 • Năm XB : 2009
 • Tác Giả : Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam

Kinh nghiệm xúc tiến thương mại thị trường nội địa một s...

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại – Bộ Công Thương

International Trade in Services: New Trends and Opportun...

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Olivier Cattaneo, Michael Engman, Sebastian Saez, Robert M.Stern

Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : PGS.TS Nguyễn Trường Sơn

Tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế...

 • Năm XB : 2015
 • Tác Giả : Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy
Trang 1 trong 3 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]