Một đời thương thuyết

 • Năm XB : 2017
 • Tác Giả : Phan Văn Trường

Tứ thư lãnh đạo: Thuật xử thế

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Hòa Nhân

Trí tuệ Do Thái

 • Năm XB : 2017
 • Tác Giả : Katz, Eran

Sổ tay ra thế giới

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Nguyễn Phi Vân

Cẩm nang an toàn thực phẩm chợ biên giới

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : Nhà Xuất bản Công thương

Đưa Website lên trang 1 Google

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : Nguyễn Trọng Thơ

Quản trị rủi ro và khủng hoảng

 • Năm XB : 2011
 • Tác Giả : GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân

NGHỊCH LÝ TOÀN CẦU HÓA – VÀNG VÀ HAI CÔ GÁI

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : nhà báo Nguyễn Vạn Phú

Văn kiện và biểu thuế gia nhập WTO của Việt Nam

 • Năm XB : 2006
 • Tác Giả : Bộ Tài chính
Trang 1 trong 4 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]