Tiếp thị 4.0: Dịch chuyển từ Truyền thống sang Công nghệ số

Tác Giả: Kotler, Philip; Kartajaya, Hermawan; Setiawan, Iwan
Năm XB: 2017
Nhà XB: Trẻ
Chủ Đề: Thương mại điện tử
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Là sự phát triển tiếp theo của Tiếp thị 3.0; Giới thiệu những xu hướng cơ bản định hình tiếp thị, những mô hình mới cho tiếp thị trong nền kinh tế số và các chiến thuật tiếp thị áp dụng trong nền kinh tế số

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]