Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Tác Giả: Sharma, Ruchir
Năm XB: 2018
Nhà XB: Thế giới
Chủ Đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Xác định 10 dấu hiệu nhận diện những chuyển động hệ trọng nhằm phát hiện những biến động trong tình hình kinh tế. Đề cập đến những thực nghiệm 25 năm qua của tác giả về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]