Các câu chuyện từ mặt trận phát triển kinh tế : Kinh ngh...

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : Hinh, Đinh Trường; Thomas, G.Rawski; Ali, Zafar; Lihong, Wang; Eleonora, Mavroeidi

Xã hội Trung Quốc trong quá trình trỗi dậy và những vấn...

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : TS. Hoàng Thế Anh (chủ biên)

Tiến trình gia nhập WTO

 • Năm XB : 2007
 • Tác Giả : Thứ trưởng Thương mại Lương Văn Tự

Thâm nhập thị trường toàn cầu

 • Năm XB : 2009
 • Tác Giả : MBA.Nguyễn Văn Dung

Quan hệ Đối tác – đưa lại thành quả: Báo cáo quan hệ đối...

 • Năm XB : 2005
 • Tác Giả : Báo cáo không chính thức tại Hội nghị Nhóm Tư vấn các Nhà Tài trợ cho Việt Nam

Các vấn đề toàn cầu, các tổ chức quốc tế và Việt Nam

 • Năm XB : 1997
 • Tác Giả : Tôn Nữ Thị Ninh và Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam

Addressing the Challenges of Globalization

 • Năm XB : 2004
 • Tác Giả : World Bank

Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh t...

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Viện Nghiện cứu Quản lý kinh tế Trung ương

Subsidy Policies of Vietnam: Impacts of WTO Accession

 • Năm XB : 2008
 • Tác Giả : Phòng chính sách thương mại đa biên thuộc Bộ Công thương Việt Nam
Trang 1 trong 3 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]