Hỏi & đáp về pháp luật chống trợ cấp của Việt Nam và...

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : TS Đinh Thị Mỹ Loan

Văn kiện và biểu thuế gia nhập WTO của Việt Nam

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Bộ Tài chính

Trade Policy Flexibility and Enforcement in the WTO

 • Năm XB : 2009
 • Tác Giả : Simon A.B. Schropp

Cẩm nang về các Hiệp định của WTO dành cho doanh nghiệp

 • Năm XB : 2005
 • Tác Giả : Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế; Trung tâm thông tin thương mại - Bộ Thương mại

A Handbook on the WTO TRIPS Agreement

 • Năm XB : 2012
 • Tác Giả : WTO

The Trans-Pacific Partnership - A quest for a Twenty-fir...

 • Năm XB : 2012
 • Tác Giả : C.L.Lim, Deborah K.Elms, Patrick Low

Di chuyển con người để cung cấp dịch vụ

 • Năm XB : 2004
 • Tác Giả : Aaditya Mattoo, Antonia Carzaniga

Thông lệ tốt và hướng dẫn về quản lý các cơ quan thông b...

 • Năm XB : 2006
 • Tác Giả : Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên MUTRAP II
Trang 1 trong 2 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]