Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Trần Văn Thọ

Facilitating Trade through Competitive, Low-Carbon Trans...

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : Luis, C.Blancas; M.Baher, El-Hifnawi

Việt Nam Tấn công nghèo đói

 • Năm XB : 1999
 • Tác Giả : Nhóm chuyên gia chính phủ - Nhà tài trợ - Tổ chức phi chính phủ

Chính sách công và phát triển bền vững - Cán cân thanh t...

 • Năm XB : 2012
 • Tác Giả : Nguyễn Hồng Sơn, Bùi Đại Dũng, Nguyễn Quốc Việt, Chu Thị Nhường

Vietnam Development Report 2009: Capital Matters

 • Năm XB : 2008
 • Tác Giả : World Bank

Post Crisis Growth in Developing Countries - A special R...

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : The international Bank for Reconstruction and Development và World Bank

Phát triển khu kinh tế của khẩu ở Việt Nam

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Bộ Công thương
Trang 1 trong 6 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]