Kinh nghiệm xúc tiến thương mại thị trường nội địa một số nước trên thế giới

Tác Giả: Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại – Bộ Công Thương
Năm XB: 2010
Nhà XB: Công Thương
Chủ Đề: Xúc tiến thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
:
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “Kinh nghiệm xúc tiến thương mại thị trường nội địa một số nước trên thế giới” được biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ tích cực cho việc xây dựng thị trường nội địa Việt Nam phát triển lành mạnh, bền vững, có nền tảng vững chắc, giảm thiểu tối đa những tác động ngược chiều, khi nền kinh tế thế giới có biến động.

 

Xúc tiến thương mại thị trường nội địa có vai trò quan trọng đối với tất cả các nền kinh tế khi thị trường xuất khẩu có những thay đổi theo chiều hướng bất ổn. Tuy nhiên, những năm qua thế mạnh của thị trường nội địa chưa được khai thác, bởi hoạt động xúc tiến thương mại thị trường nội địa còn một số mặt bất cập. Cuốn sách “Kinh nghiệm xúc tiến thương mại thị trường nội địa một số nước trên thế giới” do Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại – Bộ Công Thương biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ tích cực cho việc xây dựng thị trường nội địa Việt Nam phát triển lành mạnh, bền vững, có nền tảng vững chắc, giảm thiểu tối đa những tác động ngược chiều, khi nền kinh tế thế giới có biến động.

Cuốn sách đi sâu phân tích kinh nghiệm của các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia về chính sách xúc tiến thương mại nội địa, bộ máy quản lý nhà nước cho đến hình thức xúc tiến được các nước này thực thi. Trên cơ sở so sánh đối chiếu hiện trạng của Việt Nam về cơ chế, chính sách và hình thức quản lý đang được áp dụng, cuốn sách cũng chỉ ra những vấn đề bất cập hiện nay của Việt Nam. Từ đó, các tác giả đề ra giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam với hàng ngoại về chất lượng, số lượng, giá cả, thuận tiện trong giao dịch và nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức, thị hiếu của người tiêu dùng trong nước. Cuốn sách với độ dài 147 trang do Nhà xuất bản Công Thương ấn hành năm 2010. Sách được giới thiệu rộng rãi tại Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO theo địa chỉ website http://hoinhap.org.vn/

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]