Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội...

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : PGS. TS. Tô Trung Thành

Trade and transport Facilitation Assessment

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : World Bank

Kiến nghị chính sách thương mại

 • Năm XB : 2011
 • Tác Giả : Phòng Thương mại Công nghiệp Châu Âu

Hỏi & đáp – Kinh tế đối ngoại Việt Nam

 • Năm XB : 2006
 • Tác Giả : TS. Nguyễn Văn Tuấn; TS. Bùi Thanh Nam

Hỏi - Đáp về pháp luật chống bán phá giá của Việt Nam

 • Năm XB : 2006
 • Tác Giả : Chính trị Quốc gia

Customs Modernization Initiatives

 • Năm XB : 2004
 • Tác Giả : World Bank

Cẩm nang doanh nghiệp về WTO và các cam kết WTO của Việt...

 • Năm XB : 2009
 • Tác Giả : Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang

Trade policy in developing countries

 • Năm XB : 2001
 • Tác Giả : Edward F.Buffie

Phân tích và thiết kế chính sách cho phát triển

 • Năm XB : 2011
 • Tác Giả : Vũ Cao Đàm, Trần Ngọc Ca, Nguyễn Võ Hưng

Bảo vệ doanh nghiệp trong thương mại quốc tế

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Bùi Hữu Đạo, Tô Hoài Nam, Phạm Thế Hưng
Trang 1 trong 2 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]