Tìm hiểu về quản lý chất lượng trong khu vực công

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : PGS.TS Nguyễn Hữu Hải , TS Nguyễn Tuấn Minh

Đánh giá cạnh tranh trong một số ngành sản xuất của Việt...

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : Cục Quản lý cạnh tranh

Đánh giá cạnh tranh trong một số ngành dịch vụ của Việt...

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : Cục Quản lý Cạnh tranh

Trade and Transport Corridor Management Toolkit

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : Charles Kunaka, Robin Carruthers

Xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa an t...

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam

 • Năm XB : 2004
 • Tác Giả : Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương

Xúc tiến thương mại lý luận và thực tiễn

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Tiến sĩ Lê Hoàng Oanh

Kỹ thuật nghiên cứu thị trường xuất khẩu

 • Năm XB : 2006
 • Tác Giả : Tiến sĩ Dương Hữu Hạnh

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU TRONG BA...

 • Năm XB : 2011
 • Tác Giả : Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]