Lên gác rút thang: Chiến lược phát triển nhìn từ quan điểm lịch sử

Tác Giả: Ha Joon Chang
Năm XB: 2016
Nhà XB: Lao Động
Chủ Đề: Vấn đề chung về TMQT
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Phê phán hành vi “lên gác rút thang” của các nước phát triển, ngăn cản các nước đang phát triển thực hiện các chính sách và thể chế mà các nước phát triển từng sử dụng để trở nên giàu có như ngày nay. Từ đó, đề xuất các nước đang phát triển áp dụng các chiến lược phát triển kinh tế như các nước đã phát triển từng áp dụng trước đây.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]