Rà soát tổng quan các chương trình dự án giảm nghèo ở Việt Nam

Tác Giả: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
Năm XB: 2010
Nhà XB: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
Chủ Đề: Các vấn đề xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Nghiên cứu này hỗ trợ cho hoạt động của Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội trong việc khảo sát một cách tổng quan các chính sách và dự án giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam

Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những thành công to lớn trong công cuộc chiến chống đói nghèo với tỷ lệ nghèo đói đã giảm từ 58,1% trong năm 1993 xuống dưới 12,1% vào năm 2008. Chính phủ đã xây dựng nhiều chương trình hướng vào nhóm người nghèo này trên phạm vi toàn quốc cũng như hỗ trợ họ tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Mặc dù có khá nhiều chương trình như vậy. Tuy nhiên, lại chưa có một báo cáo điều tra tổng thể về các chương trình này để đánh giá liệu các dự án, chính sách có hỗ trợ trùng lặp các đối tượng hưởng lợi hay không.

Ấn phẩm “Rà soát tổng quan các chương trình dự án giảm nghèo ở Việt Nam” do nhóm chuyên gia tư vấn của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc thực hiện. Nghiên cứu này hỗ trợ cho hoạt động của Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội trong việc khảo sát một cách tổng quan các chính sách và dự án giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam thông qua việc tổng kết tất cả các chương trình giảm nghèo của Việt Nam từ khâu thiết kế đến thực hiện sau đó so sánh với các kết quả báo cáo khi thực hiện. Báo cáo cũng phân tích nghiên cứu sâu các vấn đề chồng chéo giữa các chương trình cũng như sự phối hợp giữa các chương trình giảm nghèo, cuối cùng báo cáo đưa ra một số khuyến nghị trên cơ sở những phát hiện trong các phân tích và báo cáo từ các chuyến khảo sát tại cấp tỉnh.

Ấn phẩm gồm 96 trang với ngôn ngữ tiếng Việt. Ấn phẩm đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.      

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]