International Trade in Services: New Trends and Opportunities for Developing Countries

Tác Giả: Olivier Cattaneo, Michael Engman, Sebastian Saez, Robert M.Stern
Năm XB: 2010
Nhà XB: Thế giới
Chủ Đề: Các tổ chức kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nguồn trích: http://web.worldbank.org
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “International Trade in Services: New Trends and Opportunities for Developing Countries” nhấn mạnh đến các ngành công nghiệp dịch vụ mà các nước đang phát triển có tiềm năng phát triển dựa vào lợi thế so sánh của mình.

 

Cuốn sách “International Trade in Services: New Trends and Opportunities for Developing Countries” (tạm dịch Thương mại dịch vụ quốc tế: Xu hướng và cơ hội mới dành cho các nước đang phát triển) của nhóm tác giả thuộc Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh đến các ngành công nghiệp dịch vụ mà các nước đang phát triển có tiềm năng phát triển dựa vào lợi thế so sánh của mình. Ngoài việc mô tả các xu hướng phát triển của thương mại dịch vụ, cuốn sách còn đề cập đến các vấn đề chính sách phức tạp có liên quan, bởi vì vấn đề tự do hóa trong lĩnh vực này vẫn là một trong những chủ đề phức tạp và gây tranh cãi trong thực thi các chính sách thương mại.

            Thông qua 363 trang sách, các tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách có thể thúc đẩy ngành công nghiệp dịch vụ phát triển bằng cách tận dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, hay vấn đề dịch chuyển lao động tạm thời cũng thu hút sự quan tâm, bởi đây là phương tiện quan trọng chi phối xuất khẩu dịch vụ nhưng lại mang tính nhạy cảm chính trị cao tại các quốc gia đang phát triển. Nhóm tác giả Olivier Cattaneo, Michael Engman, Sebastian Saez, Robert M.Stern hy vọng cuốn sách sẽ tạo cơ sở cho các cuộc thảo luận và một loạt các nghiên cứu mới về các vấn đề thương mại dịch vụ. Đây cũng là tài liệu hướng dẫn hữu ích để phân tích chính sách kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ ở các nước phát triển trên thế giới, sách do Ngân hàng Thế giới xuất bản năm 2010. Độc giả quan tâm, tìm hiểu thông tin tại website http://hoinhap.org.vn/ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM để được hướng dẫn chi tiết.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]