Các đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

Tác Giả: PGS.TS Nguyễn Văn Phúc
Năm XB: 2015
Nhà XB: Chính Trị Quốc Gia
Chủ Đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Nội dung cuốn sách đề cập đến tình hình quốc tế và trong nước khi lựa chọn các đột phá chiến lược, sự cần thiết phải thực hiện ba đột phá chiến lược ở Việt Nam trong thời gian từ năm 2011 đến nay; từ kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và phân tích những thách thức trong thời gian tới

Sau thời gian triển khai thực hiện ba đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020; việc đánh giá, xem xét những kết quả đạt được là rất cần thiết để có thể tìm ra những nhân tố tác động, nguyên nhân tồn tại để góp phần điều chỉnh có định hướng cho các bước đi tiếp theo để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2015-2020. Nhằm cung cấp thêm kiến thức cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và bạn đọc quan tâm về vấn đề này, Nhà xuất bản Công Thương đã biên soạn và xuất bản cuốn sách "Các đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp".

Sách do PGS.TS Nguyễn Văn Phúc biên soạn. Nội dung cuốn sách đề cập đến tình hình quốc tế và trong nước khi lựa chọn các đột phá chiến lược, sự cần thiết phải thực hiện ba đột phá chiến lược ở Việt Nam trong thời gian từ năm 2011 đến nay; từ kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và phân tích những thách thức trong thời gian tới, tác giả đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược ở Việt Nam từ nay đến năm 2020. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sách dày 400 trang, do Nhà xuất bản Chính trị quốc giá xuất bản năm 2015, với ngôn ngữ tiếng Việt. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]