Dữ liệu nhỏ: Manh mối nhỏ mở ra xu hướng lớn

 • Năm XB : 2017
 • Tác Giả : Martin Lindstrom

Tài liệu nghiên cứu ngành hàng Dệt may Việt Nam

 • Năm XB : 2005
 • Tác Giả : Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. HCM

Tài liệu nghiên cứu ngành hàng ngành da giày Việt Nam

 • Năm XB : 2005
 • Tác Giả : Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC)

Ngành dệt may với thị trường nội địa

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Hỏi – Đáp về bán hàng đa cấp

 • Năm XB : 2006
 • Tác Giả : Chính trị Quốc gia

Phát triển kinh tế dịch vụ Việt Nam trong điều kiện hội...

 • Năm XB : 2012
 • Tác Giả : PGS.TS. Phạm Thị Khanh (chủ biên )

Phát triển một số ngành dịch vụ ở Việt Nam thời kỳ hậu g...

 • Năm XB : 2007
 • Tác Giả : PGS.TS Nguyễn Đông Phong

Chuỗi giá trị sản phẩm điện tử và may mặc trên địa bàn t...

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : Tiến sĩ Nguyễn Đình Dương

Phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam...

 • Năm XB : 2011
 • Tác Giả : TS. Ngô Thị Tuyết Mai

Quản trị rủi ro giá nông sản: Nhìn từ thị trường cà phê...

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : Nguyễn Hoàng Mỹ Phương

Phát triển ngành dịch vụ: Xu hướng và kinh nghiệm quốc t...

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Trang 1 trong 2 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]