Vietnam Business Annual Report 2013

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : Phòng TM và CN VN

Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2013

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : Phòng TM và CN VN

Báo cáo nghiên cứu năng lực hoạt động của các hiệp hội d...

 • Năm XB : 2012
 • Tác Giả : Đậu Anh Tuấn; Phạm Ngọc Thạch; Nguyễn Ngọc Lan; Lê Thanh Hà; Nguyễn Lê Hà; Bùi Linh Chi

Vietnamese Enterprises Towards Global Competitiveness

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Frederick Nixson, Bernard Walters

Vietnam Competitiveness Report 2010

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Học viện Năng lực cạnh tranh châu Á

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong...

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Đặng Đức Thành (chủ biên)
Trang 1 trong 3 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]