Tư bản thân hữu Trung Quốc

 • Năm XB : 2018
 • Tác Giả : Pei, Minxin

Thiên nga đen: Xác xuất cực nhỏ, Tác động cực lớn

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Taleb, Nassim Nicholas

Assessment of the financing framework for municipal infr...

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : The World Bank

Đánh giá nghèo theo Vùng – Vùng miền núi phía Bắc

 • Năm XB : 2002
 • Tác Giả : Nhóm hành động chống đói nghèo

Cẩm nang phòng ngừa và đối phó với các vụ kiện chống bán...

 • Năm XB : 2009
 • Tác Giả : GS.TS Võ Thanh Thu, GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, PGS.TS Nguyễn Đông Phong

Nghèo

 • Năm XB : 2003
 • Tác Giả : Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển quốc tế Autraulia (AusAID), Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID), Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản (JICA), Quỹ Cứu trợ Nhi đồng Anh, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và Ngân hàng Thế giới

Rà soát tổng quan các chương trình dự án giảm nghèo ở Vi...

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
Trang 1 trong 4 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]