Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Trần Văn Thọ

Too big to fail

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Andrew Ross Sorkin

Bàn về tinh thần pháp luật

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Montesquieu, Charles de Secondat

Quản lý ngân sách địa phương

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : TS. ANWAR SHAH

Cẩm nang về minh bạch tài khóa

 • Năm XB : 2011
 • Tác Giả : Dự án “Tăng cường năng lực quyết định và giám sát ngân sách cho các cơ quan dân cử của Việt Nam”

Bộ sách về quản trị công và trách nhiệm giải trình - Lập...

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : Ngân hàng Thế giới (WB)

Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ - Lý thuyết và thực tiễn

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : PGS.TS Nguyễn Hữu Hải
Trang 1 trong 12 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]