Too big to fail

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Andrew Ross Sorkin

Vietnam Fiscal Transparency Review: Analysis and Stakeho...

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : The World Bank

Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam một năm...

 • Năm XB : 2008
 • Tác Giả : Trường Đại học Ngân hàng

Microfinance: Distance learning course

 • Năm XB : 2002
 • Tác Giả : Quỹ phát triển tài chính Liên Hợp Quốc

Managing risk and creating value with microfinance

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Mike Goldberg và Eric Palladini

Kinh nghiệm sáp nhập hợp nhất và mua bán Ngân hàng thươn...

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : PGS.TS. Lý Hoàng Ánh và TS. Phan Diên Vỹ

Tiền tệ và tài chánh quốc tế

 • Năm XB : 2009
 • Tác Giả : Dương Hữu Hạnh
Trang 1 trong 3 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]