Too big to fail

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Andrew Ross Sorkin

Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội...

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : PGS. TS. Tô Trung Thành

International Investment Law and Arbitration: Commentary...

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Lim, Chin Leng; Ho, Jean; Paparinskis, Martins

Piercing the veil of state enterprises in international...

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Badia, Albert

Addressing the Challenges of Globalization

 • Năm XB : 2004
 • Tác Giả : World Bank

Microfinance: Distance learning course

 • Năm XB : 2002
 • Tác Giả : Quỹ phát triển tài chính Liên Hợp Quốc

Rà soát tổng quan các chương trình dự án giảm nghèo ở Vi...

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới - Đánh giá giữa...

 • Năm XB : 2011
 • Tác Giả : Bộ Lao động - Thương Binh - Xã hội và Ủy ban dân tộc
Trang 1 trong 41 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]