Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội...

  • Năm XB : 2016
  • Tác Giả : PGS. TS. Tô Trung Thành

Sách hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của lĩnh vực phân...

  • Năm XB : 2015
  • Tác Giả : Andras Lakatos; Nguyễn Cẩm Nhung

Tổng quan về tổ chức thương mại thế giới và các hiệp địn...

  • Năm XB : 2015
  • Tác Giả : Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
Trang 1 trong 11 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]