Addressing the Challenges of Globalization

Tác Giả: World Bank
Năm XB: 2004
Nhà XB: World Bank
Chủ Đề: Quan hệ kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nguồn trích: www.worldbank.org
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “Addressing the Challenges of Globalization” nhằm chỉ ra rằng một số yếu tố quan trọng của một chiến lược toàn cầu của Ngân hàng Thế giới có thể sẽ bao gồm sự hiểu biết và khai thác các lợi thế so sánh của Ngân hàng và các đối tác chủ chốt của nó, bao gồm cả các cơ quan của Liên Hợp Quốc.

Cuốn sách “Addressing the Challenges of Globalization” (tạm dịch Đánh giá những thách thức của toàn cầu hóa) nhằm chỉ ra rằng một số yếu tố quan trọng của một chiến lược toàn cầu của Ngân hàng Thế giới có thể sẽ bao gồm sự hiểu biết và khai thác các lợi thế so sánh của Ngân hàng và các đối tác chủ chốt của nó, bao gồm cả các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Mục tiêu hướng tới hàng hóa công toàn cầu và những chính sách toàn cầu quan trọng có ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo của các quốc gia đang phát triển; và hỗ trợ các hoạt động xóa đói giảm nghèo nhằm bổ sung chứ không cạnh tranh với các hoạt Ngân hàng. Đối với những cải tiến trong các danh mục đầu tư, OED khuyến cáo rằng Ngân hàng: a) tách riêng giám sát và quản lý; b) Cải tiến các tiêu chuẩn về quản trị và quản lý các chương trình cá nhân; c) Xem lại các tiêu chí lựa chọn và tiêu chí đầu ra; và d) Tăng cường công tác đánh giá các chương trình toàn cầu và xem xét trong Ngân hàng.

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo chính quyền các cấp, các chủ doanh nghiệp. Ấn phẩm này gồm 265 trang, do Ngân hàng Thế giới xuất bản và giữ bản quyền. Cuốn sách được phát hành năm 2004 bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.              

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]