World development report 2008 - Agriculture for development

Tác Giả: World Bank
Năm XB: 2007
Nhà XB: World Bank
Chủ Đề: Nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “World development report 2008 - Agriculture for development” cung cấp hướng dẫn cho các chính phủ và cộng đồng quốc tế thiết kế và thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp để có thể tạo ra sự thay đổi cho cuộc sống của hàng trăm triệu người nghèo ở nông thôn.

Cuốn sách “World development report 2008 - Agriculture for development” (tạm dịch Báo cáo phát triển thế giới năm 2008 – Phát triển nông nghiệp) do nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (World Bank) thực hiện cung cấp hướng dẫn cho các chính phủ và cộng đồng quốc tế thiết kế và thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp để có thể tạo ra sự thay đổi cho cuộc sống của hàng trăm triệu người nghèo ở nông thôn. Để làm được điều này, báo cáo tập trung trả lời 3 vấn đề lớn bao gồm: Điều gì có thể làm cho nông nghiệp phát triển? Công cụ nào là hiệu quả để sử dụng cho việc phát triển nông nghiệp? Làm thế nào để chương trình phát triển nông nghiệp được thực thi tốt nhất.

Báo cáo cũng nêu bật hai thách thức lớn trong khu vực: Tăng trưởng gia tăng đòi hỏi một sự gia tăng năng suất mạnh trong nông hộ nhỏ kết hợp với sự hỗ trợ hiệu quả hơn cho hàng triệu nông dân mà nhiều người trong số họ trong vùng sâu vùng xa. Ở châu Á, vấn đề gặp phải là khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị. Tại các nền kinh tế phát triển nhanh chóng của châu Á vẫn còn hơn 600 triệu người dân nông thôn sống trong cảnh nghèo đói, và mặc dù đã có sự di cư từ nông thôn đến các đô thị lớn, nghèo đói ở nông thôn vẫn chiếm ưu thế trong vài thập niên nữa. Vì lý do này, báo cáo tập trung vào những phương thức để tạo ra công ăn việc làm ở nông thôn bằng cách đa dạng hóa ngành nông nghiệp giá trị cao và cần lực lượng lao động mở rộng liên kết với các đặc khu nông thôn năng động nhưng không có nông trại.

Trong tất cả các vùng, với đất tăng cao và khan hiếm nước và áp lực gia tăng của một thế giới toàn cầu hóa, tương lai của nông nghiệp là bản chất gắn liền với quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Với các ưu đãi phải và đầu tư, ảnh hưởng môi trường của ngành nông nghiệp có thể được làm sáng, và các dịch vụ môi trường khai thác để bảo vệ rừng đầu nguồn và đa dạng sinh học. Cuối cùng, thành công cũng sẽ phụ thuộc vào hành động phối hợp của các cộng đồng phát triển quốc tế để đối đầu với những thách thức phía trước.

Báo cáo gồm 366 trang, do Ngân hàng Thế giới phát hành năm 2007 với ngôn ngữ tiếng anh. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.   

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]