Kho vận hiệu quả: Chìa khoá để Việt Nam nâng cao năng lự...

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : Luis C. Blancas, John Isbell, Monica Isbell, Hua Joo Tan, Wendy Tao

Báo cáo phát triển Việt Nam 2007 : Hướng đến tầm cao mới

 • Năm XB : 2007
 • Tác Giả : Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam

Việt Nam sau một năm gia nhập WTO : Tăng trưởng và việc...

 • Năm XB : 2009
 • Tác Giả : Chính trị Quốc gia

Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới : Giải thí...

 • Năm XB : 2008
 • Tác Giả : Dự án hỗ trợ Thương mại Đa Biên

Cẩm nang hỗ trợ hoạt động kinh doanh thuong mại và thủ c...

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : Sở Công Thương Tp.Đà Nẵng, Trung tâm về các vấn đề WTO Đà Nẵng

Strengthening the linkages between trade, development an...

 • Năm XB : 2007
 • Tác Giả : CUTS International

Asia's Free Trade Agreements: How is Business Respo...

 • Năm XB : 2011
 • Tác Giả : Masahiro Kawai và Ganeshan Wignaraja
Trang 1 trong 2 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]