Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới - Đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008

Tác Giả: Bộ Lao động - Thương Binh - Xã hội và Ủy ban dân tộc
Năm XB: 2011
Nhà XB: Bộ Lao động - Thương Binh - Xã hội và Ủy ban dân tộc
Chủ Đề: Các tổ chức kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Ấn phẩm “Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới - Đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008” là báo cáo đánh giá giữa kỳ 02 chương trình Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo

Ấn phẩm “Nhìn lại quá khứ đối mặt thách thức mới - Đánh giá giữa kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chương trình 135-II giai đoạn 2006-2008” là báo cáo đánh giá giữa kỳ 02 chương trình Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo (CTMTQG-GN) và Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (CT 135-II) được thực hiện bởi Nhóm đánh giá giữa kỳ do ông Frederic Martin và ông Đặng Kim Chung làm trưởng nhóm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Lao động - Thương Binh - Xã hội và Ủy ban dân tộc, có sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. Báo cáo được thực hiện nhằm trả lời 3 câu hỏi lớn: (i) Hoạt động của chương trình có đúng không? (ii) Các hoạt động của chương trình có được triển khai đúng không? (iii) Kết quả của chương trình là gì?, cuối cùng báo cáo đưa ra những bài học cần rút ra khi triển khai công tác giảm nghèo nhằm cải thiện hiệu quả xác định đối tượng cũng như cơ chế quản lý và điều phối.

Ấn phẩm gồm 30 trang với ngôn ngữ tiếng Việt. Ấn phẩm đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]