Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Trần Văn Thọ

Một đời thương thuyết

 • Năm XB : 2017
 • Tác Giả : Phan Văn Trường

Too big to fail

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Andrew Ross Sorkin

Tứ thư lãnh đạo: Thuật xử thế

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Hòa Nhân

Một đời quản trị

 • Năm XB : 2017
 • Tác Giả : Phan Văn Trường

Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội...

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : PGS. TS. Tô Trung Thành

Tư bản thân hữu Trung Quốc

 • Năm XB : 2018
 • Tác Giả : Pei, Minxin

Trí tuệ Do Thái

 • Năm XB : 2017
 • Tác Giả : Katz, Eran
Trang 1 trong 41 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]