Bàn về tinh thần pháp luật

 • Năm XB : 2016
 • Tác Giả : Montesquieu, Charles de Secondat

Quản lý ngân sách địa phương

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : TS. ANWAR SHAH

Cẩm nang về minh bạch tài khóa

 • Năm XB : 2011
 • Tác Giả : Dự án “Tăng cường năng lực quyết định và giám sát ngân sách cho các cơ quan dân cử của Việt Nam”

Bộ sách về quản trị công và trách nhiệm giải trình - Lập...

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : Ngân hàng Thế giới (WB)

Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ - Lý thuyết và thực tiễn

 • Năm XB : 2013
 • Tác Giả : PGS.TS Nguyễn Hữu Hải

Tài chính Việt Nam 2013-2014: cải cách thể chế, cân đối...

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : Viện Chiến lược và chính sách Tài chính

Beyond survival – Protecting households from health shoc...

 • Năm XB : 2006
 • Tác Giả : Cristian C.Baeza, Truman G.Packard

Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh n...

 • Năm XB : 2014
 • Tác Giả : TS. Nguyễn Đình Bồng, ThS. Trần Minh Hà, ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng

Phân tích và thiết kế chính sách cho phát triển

 • Năm XB : 2011
 • Tác Giả : Vũ Cao Đàm, Trần Ngọc Ca và Nguyễn Võ Hưng

Vietnam Transforming Public Procurement

 • Năm XB : 2002
 • Tác Giả : World Bank

Đánh giá dự báo tác động của luật doanh nghiệp thống nhấ...

 • Năm XB : 2005
 • Tác Giả : Ban nghiên cứu chuyên đề kinh tế của Thủ tướng Chính phủ
Trang 1 trong 3 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]