Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Tác Giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
Năm XB: 2014
Nhà XB: Chính trị quốc gia
Chủ Đề: Xúc tiến thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
:
Mô tả ngắn:
Cuốn sách Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam là tổng hợp những vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là sự phát triển lý luận và các nghiên cứu chuyên sâu về các đặc trưng của doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất phát từ cấu trúc bên trong của doanh nghiệp; các nhân tố tác động đến quá trình tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp

 

Cuốn sách Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam của PGS.TS Nguyễn Trường Sơn là tổng hợp những vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là sự phát triển lý luận và các nghiên cứu chuyên sâu về các đặc trưng của doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất phát từ cấu trúc bên trong của doanh nghiệp; các nhân tố tác động đến quá trình tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp thông qua việc khảo sát thực tiễn các doanh nghiệp hiện tại cũng được tác giả giới thiệu với bạn đọc. Nội dung sách gồm 9 chương: Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế;  Phân tích các nhân tố tác động đến quá trình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam; Những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay; Vận dụng khoa học quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam; Tạo lập quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Namhiện nay; Phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam; Dịch vụ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam; Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập; Nâng cao tính minh bạch trong điều hành kinh tế vĩ mô của chính quyền cấp tỉnh nhằm phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay

Thông qua cách trình bày khoa học và cách thể hiện dễ hiểu, sách giúp người đọc có nhiều góc nhìn khác nhau về việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Sách dày 368 trang. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2014 sẽ là tài liệu hữu ích cho các chuyên gia, các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp và những ai quan tâm. Bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu, vui lòng liên hệ với Tủ sách Hội nhập - Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ website http://hoinhap.org.vn để được hướng dẫn thủ tục mượn tài liệu. 

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]