Sổ tay doanh nghiệp – APEC và những vấn đề doanh nghiệp...

 • Năm XB : 2010
 • Tác Giả : Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

The World Trade Organization – Law, Practice, and Policy

 • Năm XB : 2006
 • Tác Giả : Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum và Petros C. Mavroidis.

Hỏi – Đáp về WTO

 • Năm XB : 2006
 • Tác Giả : Dự án MUTRAP

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác độn...

 • Năm XB : 2015
 • Tác Giả : PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Cộng đồng Kinh tế Asean (AEC). Bối cảnh và Kinh nghiệp q...

 • Năm XB : 2015
 • Tác Giả : Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu Đồng

Những kiến thức cơ bản về chủ động hội nhập kinh tế quốc...

 • Năm XB : 2004
 • Tác Giả : Viện kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thươ...

 • Năm XB : 2006
 • Tác Giả : Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

Interpreting WTO Agreements Problems and Perspectives

 • Năm XB : 2006
 • Tác Giả : Asif H.Qureshi

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]