The changing wealth of Nations - Measuring Sustainable Development in the New Millenium

Tác Giả: World Bank
Năm XB: 2011
Nhà XB: World Bank
Chủ Đề: Các tổ chức kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nguồn trích: worldbank.org
Mô tả ngắn:
Cuốn sách đã cung cấp cái nhìn toàn cảnh về những thay đổi trong tài sản theo nhóm thu nhập và khu vực địa lý, đồng thời đưa ra các tình huống nghiên cứu giúp minh họa các khía cạnh cụ thể trong việc tính toán tổng tài sản, bao gồm tính toán vai trò của sự thay đổi khí hậu, của vốn vô hình, của nguồn vốn con người trong tăng trưởng và phát triển của một quốc gia.

Cuốn sách The changing wealth of Nations - Measuring Sustainable Development in the New Millenium (tạm dịch: Nguồn của cải của các quốc gia đang thay đổi – Đo lường sự phát triển bền vững trong thiên niên kỷ mới) do Ngân hàng Thế giới phát hành là một báo cáo, trong đó ước tính mức độ tài sản toàn diện – gồm tài sản sản xuất, tài sản tự nhiên và tài sản con người, ở hơn 100 quốc gia khác nhau. Cuốn sách đã cung cấp cái nhìn toàn cảnh về những thay đổi trong tài sản theo nhóm thu nhập và khu vực địa lý, đồng thời đưa ra các tình huống nghiên cứu giúp minh họa các khía cạnh cụ thể trong việc tính toán tổng tài sản, bao gồm tính toán vai trò của sự thay đổi khí hậu, của vốn vô hình, của nguồn vốn con người trong tăng trưởng và phát triển của một quốc gia. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng cung cấp các thông tin về tổng tài sản ở nhiều nước và khu vực trên thế giới.

Cuốn sách là tài liệu rất hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các nhà kinh tế, sinh viên hoặc bất cứ ai quan tâm đến vấn đề phát triển và thịnh vượng ở các quốc gia. Ấn phẩm này gồm 221 trang, do Ngân hàng Thế giới giữ bản quyền và phát hành năm 2011 với ngôn ngữ tiếng Anh. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.           

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]