Macro Federalism and Local Finance

  • Năm XB : 2008
  • Tác Giả : World Bank

Analyzing Banking Risk: A Framework for Assessing Corpor...

  • Năm XB : 2009
  • Tác Giả : Hennie Van Greuning và Sonja Brajovic Bratanovic

Phòng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại trên địa...

  • Năm XB : 2014
  • Tác Giả : PGS.TS Ngô Hướng, LS.TS Phan Diên Vỹ, TS Bùi Quang Tín, TS.Nguyễn Thế Bính

Sự hội tụ kế tiếp

  • Năm XB : 2012
  • Tác Giả : Michael Spence

Nền kinh tế tăng trưởng và sụp đổ như thế nào?

  • Năm XB : 2011
  • Tác Giả : Peter D. Schiff, Andrew J. Schiff

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]