Too big to fail

Tác Giả: Andrew Ross Sorkin
Năm XB: 2016
Nhà XB: Penguin Books
Chủ Đề: Tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Biên niên sử cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các nỗ lực để ngăn chặn một thảm họa kinh tế, nhận định về các kết quả/hệ lụy của những quyết định vào lúc đó.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]