Cú sốc thời gian và Kinh tế Việt Nam

Tác Giả: Trần Văn Thọ
Năm XB: 2016
Nhà XB: Tri Thức
Chủ Đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Đánh giá thành quả phát triển của Việt Nam trong 40 năm kể từ khi kết thúc chiến tranh, phân tích thách thức hiện nay và đề khởi đổi mới tư duy và chiến lược cho giai đoạn mới;đề cập đến các vấn đề phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc trình bày các cú sốc thời gian và lợi thế cơ cấu dân số trong từng giai đoạn giữa Việt Nam và các nước Châu Á.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]