Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế

Tác Giả: PGS. TS. Tô Trung Thành
Năm XB: 2016
Nhà XB: Chính trị Quốc gia
Chủ Đề: Chính sách thương mại, thuế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Tổng hợp những lý thuyết cán cân thương mại khác nhau và áp dụng phương pháp định lượng mới để đánh giá và luận giải tính biến động của cán cân thương mại giai đoạn 1997- 2015. Đưa ra giải pháp hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế tại Việt Nam.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]