Blockchain: Bản chất của blockchain, bitcoin, tiền điện tử, hợp đồng thông minh và tương lai của tiền tệ

Tác Giả: Gates, Mark
Năm XB: 2017
Nhà XB: Lao Động
Chủ Đề: Thương mại điện tử
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Cung cấp kiến thức không quá thiên về khoa học kỹ thuật của Blockchain vàdành cho người mới bắt đầu tìm hiểu về công nghệ này, bao gồm: định nghĩa Blockchain, cách thức hoạt động,lợi ích, rủi ro, bất lợi và những đồn thổi phóng đại xung quanh công nghệ này.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]