Tư bản thân hữu Trung Quốc

Tác Giả: Pei, Minxin
Năm XB: 2018
Nhà XB: Hội Nhà Văn
Chủ Đề: Các tổ chức kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Giải thích cách thức mà các nhóm lợi ích, trước hết là các nhóm thân hữu đã chi phối quyền lực, thao túng và lấy cắp tài sản quốc gia và sự trừng phạt dành cho các nhóm này đang diễn ra ở Trung Quốc, thông qua các vụ án tham nhũng lớn được chính phủ Trung Quốc công bố.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]