Vietnam Urbanization Review: Technical assistance report

Tác Giả: The World Bank
Năm XB: 2011
Nhà XB: The World Bank
Chủ Đề: Các tổ chức kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
:
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “Vietnam Urbanization Review: Technical assistance report ” tạm dịch (Đánh giá đô thị hóa tại Việt Nam: Báo cáo hỗ trợ kỹ thuật) do Ngân hàng Thế giới phát hành được thực hiện sau nhiều lần tham vấn với các bên liên quan, gồm các quan chức chính phủ trung ương và chính quyền địa phương, các nhóm tư nhân, tổ chức quốc tế và song phương hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển đô thị tại Việt Nam.

Cuốn sách “Vietnam Urbanization Review: Technical assistance report ” tạm dịch (Đánh giá đô thị hóa tại Việt Nam: Báo cáo hỗ trợ kỹ thuật) do Ngân hàng Thế giới phát hành được thực hiện sau nhiều lần tham vấn với các bên liên quan, gồm các quan chức chính phủ trung ương và chính quyền địa phương, các nhóm tư nhân, tổ chức quốc tế và song phương hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển đô thị tại Việt Nam. Đánh giá này dựa trên một danh mục đầu tư phong phú của Ngân hàng Thế giới gồm các hoạt động cho vay đầu tư và cho vay chính sách cho chính phủ Việt Nam. Báo cáo Đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu chuyên sâu được đặc biệt đề xuất trong quá trình nghiên cứu báo cáo này. Ngân hàng Thế giới hiện đang tiến hành Đánh giá Đô thị hóa cho một số nước, và Việt Nam là một trong những nước đầu tiên được chọn để thực hiện đánh giá phân tích toàn diện này.

Chương 1 của báo cáo phân tích quá trình phát triển của hệ thống đô thị tại Việt Nam theo 5 chuyển đổi: hành chính; dân số; kinh tế; không gian; và đời sống. Đương nhiên, những biến chuyển theo 5 phương diện này có liên quan với nhau, và là điểm xuất phát tốt cho một phân tích tổng quát. Sau đó, Đánh giá tập trung vào việc tìm hiểu chi tiết hơn một số lĩnh vực ưu tiên chủ chốt cho Việt Nam. Dựa trên những phân tích và tham vấn mà trước đó, nhóm tác giả đã tiến hành để chuẩn bị cho báo cáo này. Các lĩnh vực đó tương ứng với những chương sau đây: kết nối danh mục đầu tư đô thị ở Việt Nam (Chương 2); mở rộng đô thị và phát triển không gian ở các đô thị Việt Nam (Chương 3); và các dịch vụ đô thị cơ bản (Chương 4).Những phân tích này được gọi là các chẩn đoán cơ sở. Một số lĩnh vực cần quantâm và nghiên cứu thêm được trình bày ở chương cuối cùng của báo cáo (Chương 5).

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên kinh tế và bạn đọc quan tâm. Cuốn sách này gồm 238 trang, do Ngân hàng Thấ giớiphát hành năm 2011 bằng ngôn ngữ Tiếng Anh. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]