Một số vấn đề về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Tác Giả: Nguyễn Quốc Toản
Năm XB: 2015
Nhà XB: Công thương
Chủ Đề: Thể chế và cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
:
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “Một số vấn đề về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” của TS. Nguyễn Quốc Toản đã cung cấp các thông tin tương đối chi tiết và đầy đủ về bản chất và các đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng các bộ phận cấu thành và các yếu tố tác động đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách “Một số vấn đề về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” của TS. Nguyễn Quốc Toản đã cung cấp các thông tin tương đối chi tiết và đầy đủ về bản chất và các đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng các bộ phận cấu thành và các yếu tố tác động đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng phân tích các tác động do bối cảnh quốc tế và trong nước mang lại, quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa và các mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…Cuối cùng, cuốn sách đã đưa ra một số khuyến nghị giúp phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các doanh nghiệp, sinh viên, hoặc bất cứ ai quan tâm về đến vấn đề phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Ấn phẩm này gồm 208 trang, do Nhà xuất bản Công Thương giữ bản quyền và phát hành năm 2015 với ngôn ngữ tiếng Việt. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]