Phát triển một số ngành dịch vụ ở Việt Nam thời kỳ hậu gia nhập WTO

Tác Giả: PGS.TS Nguyễn Đông Phong
Năm XB: 2007
Nhà XB: Lao động
Chủ Đề: Phát triển ngành hàng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
:
Mô tả ngắn:
Sách chuyên khảo “Phát triển một số ngành dịch vụ ở Việt Nam thời kỳ hậu WTO” tập trung vào các ngành dịch vụ quan trọng trên cơ sở phân tích cam kết và lộ trình mở cửa các ngành dịch vụ.

 

Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới và đang trong quá trình thực hiện từng bước các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ cụ thể. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với khu vực dịch vụ Việt Nam là điều cấp thiết, trên cơ sở đó đề ra các định hướng phát triển từ phía doanh nghiệp và từ phía Nhà nước nhằm đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam thời kỳ hậu WTO. Sách chuyên khảo “Phát triển một số ngành dịch vụ ở Việt Nam thời kỳ hậu WTO” do PGS.TS Nguyễn Đông Phong chủ biên sẽ giải quyết những vấn đề nêu trên.

            Tập thể các tác giả biên soạn cuốn sách tập trung vào các ngành dịch vụ quan trọng trên cơ sở phân tích cam kết và lộ trình mở cửa các ngành dịch vụ. Sách bao gồm 11 chương, tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể về đánh giá tổng quan tình hình kinh tế xã hội Việt Nam; nhận diện các cam kết về dịch vụ trong khuôn khổ WTO; đánh giá về cơ hội và thách thức trong phát triển ngành dịch vụ; đề ra các giải pháp chiến lược trong từng phân ngành dịch vụ cụ thể như dịch vụ thương mại quốc tế; dịch vụ logitics; dịch vụ tài chính ngân hàng; dịch vụ giáo dục – đào tạo; dịch vụ phát triển kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản trị; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ du lịch và dữ hành. Để hiểu rõ hơn về từng vấn đề liên quan đến thương mại dịch vụ của Việt Nam thời kỳ hậu WTO, mời độc giả tìm đọc cuốn Phát triển một số ngành dịch vụ ở Việt Nam thời kỳ hậu WTO gồm 305 trang, do nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2007. Sách được thông tin rộng rãi phục vụ bạn đọc tại Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ website http://hoinhap.org.vn

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]