Mục đích của cẩm nang nhằm tóm tắt những nội dung cốt lõi của TPP một cách cô đọng, diễn giải các cam kết của Hiệp định ngắn gọn, dễ hiểu và đưa ra các đánh giá ban đầu về tác động tới doanh nghiệp Việt Nam.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 824
 • Nhan Đề : Tóm lược Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : VCCI
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2016
 • Nhà XB : Công thương
 • Mô tả ngắn : Mục đích của cẩm nang nhằm tóm tắt những nội dung cốt lõi của TPP một cách cô đọng, diễn giải các cam kết của Hiệp định ngắn gọn, dễ hiểu và đưa ra các đánh giá ban đầu về tác động tới doanh nghiệp Việt Nam.

“The Trans-Pacific Partnership - A quest for a Twenty-first-Century Trade Agreement” là cuốn sách đầu tiên xem xét bản chất của các cuộc đàm phán đối tác xuyên Thái Bình Dương. Cuốn sách cũng tìm hiểu về các lĩnh vực cam kết trong hiệp định TPP và ảnh hưởng của hiệp định này đến thương mại khu vực và toàn cầu hiện nay. 

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0217.B
 • Nhan Đề : The Trans-Pacific Partnership - A quest for a Twenty-first-Century Trade Agreement
 • Chủ Đề : Hiệp định Thương mại
 • Tác Giả : C.L.Lim, Deborah K.Elms, Patrick Low
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2012
 • Nhà XB : Cambridge
 • Nguồn trích : http://www.cambridge.org
 • Mô tả ngắn : “The Trans-Pacific Partnership - A quest for a Twenty-first-Century Trade Agreement” là cuốn sách đầu tiên xem xét bản chất của các cuộc đàm phán đối tác xuyên Thái Bình Dương. Cuốn sách cũng tìm hiểu về các lĩnh vực cam kết trong hiệp định TPP và ảnh hưởng của hiệp định này đến thương mại khu vực và toàn cầu hiện nay.

Cuốn sách “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam”  nghiên cứu quá trình đàm phán của 12 nước thành viên, từ đó đưa ra những phân tích và đánh giá tác động của TPP đối với khu vực và thế giới nói chung, đối với Việt Nam và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói riêng

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 813
 • Nhan Đề : 813. Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2015
 • Nhà XB : Chính trị quốc gia
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam” nghiên cứu quá trình đàm phán của 12 nước thành viên, từ đó đưa ra những phân tích và đánh giá tác động của TPP đối với khu vực và thế giới nói chung, đối với Việt Nam và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói riêng

Cuốn sách “Giới thiệu thị trường Hoa Kỳ” giúp độc giả, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, hiểu rõ hơn về thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt là cơ chế, chính sách điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ, để từ đó các doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 810
 • Nhan Đề : Giới thiệu thị trường Hoa Kỳ
 • Chủ Đề : Thị trường các nước
 • Tác Giả : Vụ thị trường châu Mỹ
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2014
 • Nhà XB : Công Thương
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Giới thiệu thị trường Hoa Kỳ” giúp độc giả, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, hiểu rõ hơn về thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt là cơ chế, chính sách điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ, để từ đó các doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 818
 • Nhan Đề : Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và vấn đề tham gia của Việt Nam
 • Chủ Đề : Hiệp định Thương mại
 • Tác Giả : GS.TS Hoàng Văn Châu
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2014
 • Nhà XB : Bách Khoa Hà Nội
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Nội dung chính của cuốn sách giới thiệu về những nội dung cơ bản của Hiệp định TPP và những cơ hội, thách thức đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp đến độc giả những quan điểm, định hướng và giải pháp của Việt Nam khi tham gia đàm phán Hiệp định TPP.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]