Bản tin Thị trường Nhật Bản

Nhan Đề: Bản tin Thị trường Nhật Bản
Tác Giả: Cổng thông tin thị trường nước ngoài
Năm XB: 2014
Nguồn Trích: vietnamexport.com
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chủ Đề: Xúc tiến thương mại
NXB: Cổng thông tin thị trường nước ngoài
Tải về file đính kèm:

Bản tin Thị trường Nhật Bản

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]