Mã TL Nhan đề T.giả T.gian Chủ đề Chi tiết
WT/ACC/VNM/48

Báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO

Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO 2006 Các tổ chức kinh tế quốc tế
HD_VN-Korea

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Đại Hàn Dân Quốc

VN-Korea 2015 Hiệp định Thương mại
HD_VN-CHILE

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CHILE

VN-CHILE 2011 Hiệp định Thương mại
tomtat_epa

Tóm tắt cam kết của Việt Nam trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Nhật Bản (EPA)

VN-Japan 2013 Hiệp định Thương mại
HD_vnja_chong thue 2 lan

HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP

VN-Japan 1995 Hiệp định Thương mại
japanvietnam_epa_implement

IMPLEMENTING REGULATIONS :Agreement between Japan and the Socialist Republic of Viet Nam for an Economic Partnership

VN-Japan 2008 Các tổ chức kinh tế quốc tế
HD_VN-Japan

HIỆP ĐỊNH GIỮA NHẬT BẢN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ ĐỐI TÁC KINH TẾ

VN-Japan 2008 Hiệp định Thương mại
HD_VNEAEUFTA

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA MỘT BÊN LÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BÊN KIA LÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á-ÂU VÀ CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN

VN_EAEU 2015 Hiệp định Thương mại
Plan_Asean-EU

PLAN OF ACTION TO IMPLEMENT THE NUREMBERG DECLARATION ON AN EU-ASEAN ENHANCED PARTNERSHIP

Asean-EU 2007 Quan hệ kinh tế quốc tế
dialog_AseAus

Overview of ASEAN-Australia Dialogue Relations

Asean-Australia 2006 Quan hệ kinh tế quốc tế
Trang 1 trong 6 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: [email protected]