Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Chuyên đềHiệp định đã ký kếtCPTPPVăn kiện - Dự thảo văn kiênBộ Công Thương ban hành Thông tư về quy tắc xuất xứ hàng hoá trong CPTPP

Bộ Công Thương ban hành Thông tư về quy tắc xuất xứ hàng hoá trong CPTPP

cptpp jabo

Với tinh thần khẩn trương xây dựng văn bản nội luật hóa nhằm thực hiện các cam kết tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây gọi là Hiệp định CPTPP), Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP.

Thông tư gồm 5 Chương, 33 Điều và 9 Phụ lục kèm theo, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung

- Chương II: Quy tắc chung về xuất xứ hàng hóa

- Chương III: Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa

- Chương IV: Quy định riêng đối với hàng dệt may

- Chương V: Điều khoản thi hành

So với các FTA Việt Nam đã ký kết và tham gia, Quy tắc xuất xứ hàng hóa CPTPP có một số điểm mới sau:

- Quy tắc xuất xứ bộ hàng hóa;

- Quy tắc xuất xứ hàng tân trang, tái chế tạo;

- Công thức tính RVC: ngoài công thức tính RVC gián tiếp và RVC trực tiếp, có thêm công thức tính RVC theo trị giá tập trung và công thức tính RVC theo chi phí tịnh (chỉ áp dụng với ô tô và phụ tùng ô tô);

- Danh mục PSR được quy định chi tiết theo công đoạn sản xuất cụ thể. Do đặc thù cấu trúc danh mục PSR thuộc CPTPP, Thông tư gồm 3 danh mục PSR: danh mục PSR đối với mặt hàng dệt may, danh mục PSR đối với xe và các bộ phận, phụ kiện và danh mục PSR đối với các mặt hàng còn lại.

De Minimis trong CPTPP quy định tỷ lệ “linh hoạt” cho phép nguyên liệu không có xuất xứ không đáp ứng quy tắc “Chuyển đổi mã số hàng hóa” ở mức tối đa 10% so với trị giá của hàng hóa. Riêng đối với hàng dệt may, tỷ lệ “linh hoạt” này ở mức tối đa 10% trọng lượng của hàng hóa hoặc 10% trọng lượng của loại sợi hoặc vải quyết định phân loại mã số hàng hóa.

Mẫu C/O mẫu CPTPP cấp cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bao gồm các thông tin tối thiểu theo quy định tại Hiệp định CPTPP cũng được ban hành kèm theo Thông tư.

Về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hàng xuất khẩu từ Việt Nam áp dụng cơ chế C/O do cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền cấp. Thời gian chuyển tiếp thực hiện cơ chế nhà xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được thực hiện từ 5 đến 10 năm theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Cơ chế nhà nhập khẩu Việt Nam tự chứng nhận xuất xứ thực hiện sau 5 năm kể từ ngày CPTPP có hiệu lực.

Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa của Việt Nam thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 và các quy định khác có liên quan.

Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 03 năm 2019.

Đối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực, cơ quan, tổ chức cấp C/O xem xét cấp C/O mẫu CPTPP để được hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của Hiệp định và theo quy định của Nước thành viên nhập khẩu.

Tải thông tư 03/2019/TT-BCT tại đây

Phụ lục đính kèm:

1_Phụ_lục_I-Quy_tắc_cụ_thể_mặt_hàng_FullHS2012.pdf

2_Phụ_lục_II-Điều_khoản_lq_Quy_tắc_cụ_thể_mặt_hàng_cho_ô_tôHS2012.pdf

3_Phụ_lục_III-Trường_hợp_ngoại_lệ_Deminimis.pdf

4_Phụ_lục_IV_-Mẫu_CO_mẫu_CPTPP_của_VN.docx

5_Phụ_lục_V-Mau_tờ_khai_bổ_sung_CO_CPTPP_của_VN.docx

6_Phụ_lục_VI_Hướng_dẫn_kê_khai_CO_CPTPP_và_Tờ_khai_bổ_sung.pdf

7_Phụ_lục_VII_Quy_tắc_cụ_thể_mặt_hàng_đối_với_hàng_dệt_may.pdf

8_Phu_luc_VIII-Danh_mục_nguồn_cung_thiếu_hụt.pdf

9_Phu_luc_IX_-_Danh_mục_CQ-TC_cấp_CO_CPTPP.pdf

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Video

Link Website

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Liên kết

 

Lượt truy cập

006032908
Go to top