"tyle" type="textcrss> #jsn-page, #jsn-emeu.jsn-emeu-sticky, #jsn-pos-topbar { width: 980px; .mn-width: 980px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul, div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul li { width: 200px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul ul { margin-left: 199px; } #jsn-pos-toolbar div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul ul { margin-right: 199px; margin-left : auto } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul, div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul li { width: 200px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu li ul { right: -200px; } body.jsn- diecptio-rtl div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu li ul { left: -200px; right: auto; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul ul { margin-left: 199px; } /"tyle/> "scrip srcf="mediassysIte/js/mootools-core.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/core.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/caiptio.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/mootools-more.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/jJoomls-hie/js/no cofplit.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/jJoomls-hie/js/utils.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="/templates/hoinhap_wtojs/jsn_/templat.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/modrl.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="/templates/hoinhap_wtojs/jquery-1.10.2d.mn.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery-ui-1.8.23.cusAto..mn.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery.mousewheel..mn.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery. kietic.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery."moothdivescoll-1.3.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip type="textjava"scrip"> window.addEvnen('load', funcptio() { new JCaiptio('img.caiptio'); }); JSNTtemplat.initTtemplat({ /templatPhreix : "/hoinhap_wt_", /templatPath : ""/templates/hoinhap_wt", enableRTL : 0, enableGotopLlin : 1, enableMobile : 0, enableMobileMmeuSticky : 1, enableDesktopMmeuSticky : 0, resmposiveLayout : [] }); window.addEvnen('domready', funcptio() { SqueezeBox.initializt({}); SqueezeBox.asrign($$('a.modrl'), { phars: ' re' }); }); /"scrip/>> "scrip srcf="http:/ tml5s-hm.google cdt.com/s.vn/runk/ tml5.jss> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/3rd-party/resmpon/resmpon..mn.jss> /"scrip/> "scrip/> (funcptio(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjecp']=r;i[r]=i[r]||funcptio(){> (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguemets)},i[r].l=1*new Dlat();a=s.createElgemen(o),> m=s.getElgemensByTagNnam(o)[0];a.async=1;a.srcfg;m.parmenNcdt.insertBefore(a,m)> })(window,docuemet,'"scrip','"httsp://wwwgoogle-analytics.com/analytics.js','ga'); > ga('create', 'UA-90413523-1', 'auto'); ga('sten', 'pageview'); > /"scrip/>
thuê sân khấu t, chcp sp ktệnuy tín ti Hà NHộ.> Chông y cho thuê backdropuy tín ti Hà NHộ - nghiu mẫu mãt đp.> Dịch vụ chan tc /tap sa ti nhà, cam kết ghiu qu 100%.> Chông y crungcấp, co Thuê ngườit đi dktệcướim hi toàn quố.> /"trongd /"pan> /divd> > div id="jsn-topbarr"> div id="jsn-pos-topbarr"> "pan mlss="datetime" "tyle="lkie-height: 25px; margin-left: 10px;r"> "scrip lanuage="s" type="textjava"scrip">> var mconhNnams = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"); var dayNnams = new Array("C hi nht,","Tch Hai,","Tch Ba,","Tch tư,","Tch Năm,","Tch Sáu,","Tch Buy,")> var now = new Dlat();> thisYear = now.getYear();> thisDay = dayNnams[now.getDay()];> if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900};-// coriecptios if Y2K dksmply problem> docuemet.writt("Hômk ny : " + thisDay +" "+" ngà"+" "+ now.getDlat() + "g thung" + mconhNnams[now.getMconh()] + "gnăm " + thisYear);> // --> /"scrip/> /"pan>> div mlss=" /searc jsn-eodule conaiene">
// /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
 • <"pan> Giớimtghiu /"pan>
 • <"pan> Đhiu k honp s dụng /"pan>
 • <"pan> Sipe map /"pan>
 • <"pan> Liêin h /"pan>
 • <"pan> Englisco />		 /
>
div id="jsn-logor" mlss="pull-leftr"> ak href=/index.php" title="Cổng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Min">"Cổng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Min /a> /divd> div id="banene" mlss="banene-top">> div id="banene-top"" mlss="pull-right">> div mlss=" banenetop jsn-eodule conaiene">

 Trung âm hỗ trợ hội nhập WTO T. Hồ Cí Min div mlss="clseabreak"> /divd> /divd > > div id="jsn-emeu"> div id="jsn-emeu-inene">> div id="jsn-pos-maieemeu">> div mlss=" emeu jsn-eodule conaiene">

// /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
 • <"pan> Trang ch /"pan>
 • <"pan> >Tinthc /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> >Tin hội nhậpQquốcTt /"pan>
 • <"pan> >Tin hội nhậptrong nước /"pan>
 • <"pan> >Tin Hìn /"pan>
 • <"pan> Phân tích bHìnhluhn /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Tchptrường /"pan>
 • <"pan> Hhội nhập kinh tế quốc t /"pan>
 • <"pan> Chuyêin đ /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Hhiệp đinhđã ký kết /"pan>
  • <"pan> WT /"pan>
   • <"pan> >Tinthc /"pan>
   • <"pan> Phân tích - BHìnhluhn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktệncam kết /"pan>
  • <"pan> Cộng đᓙng kinh tếASEAN /"pan>
   • <"pan> >Tinthc /"pan>
   • <"pan> Phân tích bHìnhluhn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktệncam kết /"pan>
  • <"pan> FTA /"pan>
   • <"pan> >Tinthc /"pan>
   • <"pan> Phân tích bHìnhluhn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktệncam kết /"pan>
  • <"pan> TPP /"pan>
   • <"pan> TTinthc /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánhgiá táct độn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktện- Dsptnho vănp kêi /"pan>
 • <"pan> APEC /"pan>
 • <"pan> Hhiệp đinhđrangđàmy phi /"pan>
  • <"pan> EU-VN FTA /"pan>
   • <"pan> TTinthcgđàmy phi /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánhgiá táct độn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktện- Dsptnho vănp kêi /"pan>
  • <"pan> RCEP /"pan>
   • <"pan> TTinthcgđàmy phi /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánhgiá táct độn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktện- Dsptnho vănp kêi /"pan>
  • <"pan> FTA kphc /"pan>
   • <"pan> TTinthcgđàmy phi /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánhgiá táct độn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktện- Dsptnho vănp kêi /"pan>
 • <"pan> Hhoạt độngHhội nhậpKiinh tếQquốc t /"pan> <"pank mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> BankC ht đo TP về HNQT /"pan>
  • <"pan> TTin hoạt độn /"pan>
  • <"pan> Bung ti /"pan>
 • <"pan> Trung tâm WT /"pan>
  • <"pan> Thậphuấi /"pan>
  • <"pan> Nnghêinchu /"pan>
 • <"pan> Đhiu ƯớcpQquốcTt /"pan> <"pank mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> ThươungMi /"pan>
 • <"pan> Đầu Tư /"pan>
  • <"pan> BIT /"pan>
  • <"pan> TIP /"pan>
  • <"pan> IRI /"pan>
 • /divd>
  /divd /divd> /divd> /divd> /divd> div id="jsn-pagpe" mlss="cconaiene"> > > div id="jsn-pos- conmen-top"" mlss="jsn-eodulescconaiene jsn-horizconallayout jsn-eodulescconaiene1 row-fluid">> div mlss=" jsn-eodule conaiene "pan12">
  var IHRSS_WIDTH = "980px"; var IHRSS_HEIGHT = "30px"; var IHRSS_SPEED = 2; var IHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; var IHRSS_SLIDESRARRAY=new Array(); var IHRSS_FINALSLIDE e''; IHRSS_SLIDESRARRAY[0]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"/tin-tu"/tinquoc-te/21141-viet-nam--nht-ban-/ang-cuoun-hopn-ac- ngh-vien-va-thuc-day-cptpah.htm>Vktt Nna-Nnht Bung ăngcườnng hợptáct nghpvktệnvà thct đy CPTPP';IHRSS_SLIDESRARRAY[1]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"/tin-tu"/tinquoc-te/21137-ecuador-va-my-se-khoi-dong-dam-pnhn-fta-vao-nua-cuoi-nam--ayh.htm>EcuadornvàMỹ sẽ khởit động àmy phi FTAnvào nửak quignăm -ay';IHRSS_SLIDESRARRAY[2]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"/tin-tu"/tinquoc-te/21134-asem-chungn-ay-hain-dong-ungnpho-bime-doi-khi-hauh.htm>ASEM chung -ay thành độnghᩙng ph bktin đi kph nhu';IHRSS_SLIDESRARRAY[3]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"/tin-tu"/tinquoc-te/21132-viet-nam-israel-thao-luannphime-dam-pnhn-lan-/hu-5-vecftah.htm>Vktt Nna, Israelptnho luhng phêin àmy phi lầnptnh 5 về FTA';IHRSS_SLIDESRARRAY[4]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"/tin-tu"/tinquoc-te/21131-viet-nam-va-lime-mkin- kin-te-a-au-thuc-day-hopn-ac-song-phuounh.htm>Vktt NnanvàLiêinmking kinh tếÁ-Âu thct đy hợptáctsongy pươung';var IHRSS_IMGGAP = " "; var IHRSS_PIXELGAP = 5; jQuery.noCcofplit(); /"scrip/><"scrip type="textjava"scrip">jQuery.noCcofplit(); /"scrip/
  /divd> > div id="jsn- conmen-top"" mlss="">> > div id="jsn-promor" mlss="row-fluid">> /divd> > > /divd> div id="jsn-bodyr"> div id="jsn- conment mlss="jsn-hasright ">> div id="jsn- conmen_inene"" mlss="row-fluid">> div id="jsn-maie conment mlss=""pan8 ordne1 row-fluid">> div id="jsn-ceontrcolt mlss=""pan12 ordne1 ">> div id="jsn-ceontrcol_inene">> div id="jsn-maiebody- conment mlss=" jsn-hasmaiebody">> div id="jsn-maiebody">> div id="sysIte-emssage- conaiene"> /divd>
  /divd /divd> /divd> /divd> /divd> /divd> /divd> div id="jsn-rightsidg conment mlss=""pan4 ordne2 ">> div id="jsn-rightsidg conmen_inene">> div id="jsn-pos-right">> div mlss=" jsn-module conaiene">

  <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Hhoạt độngHhộiNnhp /"pan> /h2>
  <"scrip type="textjava"scrip"> // /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
  • <"pan> BankC ht đo TP về HNQT /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
  • <"pan> Bung ti /"pan>
  • <"pan> Hhoạt độn /"pan>
 • <"pan> Trung tâm WT /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Thậphuấi /"pan>
 • <"pan> Nnghêinchu /"pan>
 • <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Thưpvktện hội nhậ /"pan> /h2>

  /hu vien

  <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Xem nghiu nht /"pan> /h2>
  • Tu đũaMỹ,- TrungQquốcsẽ áp thutế25% lêin659 thàg thaMỹ
  • Italy kphôngphê chuẩn ghiệp đinhtpươungmi tspdo gihanEUnvàCanada
  • Canada ưug têin đy -nhingphê chuẩn CPTPP
  • Hhội nghpASEM hᩙng ph bktin đi kph nhucsẽ dktn ran ti CầnpThơ
  • Khu vsc" amhgiácy php rktn Campuchia-Lào-Vktt Nnanlàgì?

  phong ve thuoun mai

  <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Video /"pan> /a>

  <"scrip type="textjava"scrip"> WEBLINK oiptio valute="http://www_wthorg">Worldg Trde Organiscatio ( WT) oiptio valute="http://wwwaseanhorg">Associaptio ofn SotheasI AsiankNcatio (ASEAN) oiptio valute="http://wwwapeuhorg">Asia-Pacific E coomic CooOprcatio (APEC) oiptio valute="http://wwweurochamvnhorg">EuropeankC amber ofnCommeurcein Viet na (EUROCHAMVN) oiptio valute="http://wwwamchamviet na.com">AmeuicankC amber ofnCommeurcein Viet na (AMCHAMVIETNAM) oiptio valute="http://wwwb-_wthgov.vo">CpươungtrHìnhHhỗ trợkỹ thutt nhucgiai nhập WTO(B- WT) oiptio valute="http:/mutrhap.org.v">Europeank Trde Policy and Investemet Support Projecp oiptio valute="http://wwwmoithgov.vo">Bh ChôngThươun oiptio valute="http://wwwncieuhgov.vo">Ủy bangQquốcgiaivề Hhợptáct kinh tế quốc t oiptio valute="http://wwwvcahgov.vo">CụcpQqunglý Cạnhtrhin oiptio valute="http://wwwvietTrdehgov.vo">CụcpXhcttktinThươungmi (VietTrde) oiptio valute="http://wwwspsviet na.gov.vo">Vănp phungQquốcgiaiSPS Vktt Nna oiptio valute="http://wwwtbtvnhorg">Vănp phungTtêu chuẩn đo lườnngcnht lượun oiptio valute="http://www cogthuoun.hochimkincity.gov.vo">Sở ChôngThươun thành ph oiptio valute="http://wwwhaiquanh.ochimkincity.gov.vo">CụcpHui quan thành ph oiptio valute="http://wwwitpch.ochimkincity.gov.vo"> Trung tâmXhcttktinThươungmi vàĐầu tư thành ph oiptio valute="http://wwwhidsh.ochimkincity.gov.vo">VktnkNnghêinchu và php rktn thành ph oiptio valute="http://www/rung am_wthvo"> Trung tâm WTOcha VCCI oiptio valute="http:/chongbanpnhgiahvo">Hhỗ trợ doanh nghiệp chungbánp phhgiá cha VCCI oiptio valute="http://wwwhiephoi doan nghmphvo">Hhiệp hộiDdoanh nghiệpTP. HCM oiptio valute="http://wwwybahcm.comhvo">HhộiDdoanh hân trẻpTP. HCM oiptio valute="http://wwwictawardshict-hcm.gov.vo"> GiimtgưởungCNTT-TT, TP. Ồ CHÍ MINHM
  <"scrip type="textjava"scrip"> jQuery.noCcofplit(); jQuery(docuemet).ready(funcptio (jQuery) { jQuery("dkv#makeMeSscollable")."moothDivSscoll({ manualCcotinuousSscolling: true, autoSscollingMode: "onStart", autoSscollingIontrval:10 }); }); "tyle" type="textcrss> #makeMeSscollable div.sscollableArea * { posiptio: relcatve; dksmply: block; float: left; margin: 0; padding: 0; -webkit-user-"ele t: none; -k.htm-user-"ele t: none; -moz-user-"ele t: none; -o-user-"ele t: none; user-"ele t: none; } #makeMeSscollable div.sscollableArea a{ posiptio: relcatve; dksmply: block; float: left; margin: 0; padding: 0; -webkit-user-"ele t: none; -k.htm-user-"ele t: none; -moz-user-"ele t: none; -o-user-"ele t: none; user-"ele t: none; padding-left:5px; padding-right:5px; background:trhisparmen; } #makeMeSscollable div.sscollableArea a:hover{ background:trhisparmen; }
  FieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldField

  <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Liêinkết /"pan> /h2>

    div id="jsn- conmen-bottom">> div id="jsn-pos- conmen-bottom" mlss="jsn-eodulescconaiene jsn-horizconallayout jsn-eodulescconaiene1 row-fluid">> div mlss="info_wt jsn-eodule conaiene "pan12">

  > > > > >
  > div id="jsn-pos-user5t mlss=""pan12 ordne1 ">> div mlss=" bodem jsn-eodule conaiene">
  <"tyle" type="textcrss> .vfleft{float:left;}.vfright{float:right;}.vfclsea{clsea:both;}.valeft{"tex-aligo:left;}.varight{"tex-aligo:right;}.vaceontr{"tex-aligo:ceontr;} #vvisit_counntr/x .vstatst_counnt{"margin-top::5px;} #vvisit_counntr/x .v ro{" eight245px;} #vvisit_counntr/x .vstatste.ic{"margin-right:5px;} #vvisit_counntr/x{ padding:5px; >
  <"pank mlss=vdigsi-0p" title-Vinaora-Visitors Counnt">0t /"pan><"pank mlss=vdigsi-0p" title-Vinaora-Visitors Counnt">0t /"pan><"pank mlss=vdigsi-4p" title-Vinaora-Visitors Counnt">4t /"pan><"pank mlss=vdigsi-0p" title-Vinaora-Visitors Counnt">0t /"pan><"pank mlss=vdigsi-3p" title-Vinaora-Visitors Counnt">3t /"pan><"pank mlss=vdigsi-5p" title-Vinaora-Visitors Counnt">5t /"pan><"pank mlss=vdigsi-1p" title-Vinaora-Visitors Counnt">1t /"pan><"pank mlss=vdigsi-6p" title-Vinaora-Visitors Counnt">6t /"pan><"pank mlss=vdigsi-4p" title-Vinaora-Visitors Counnt">4t /"pan> d d d d d
  d> div id="jsnfoonnt">d> d div id="jsnfoonnt-eodule3" mlss="jsn-eodulescconaiene jsn-eodulescconaiene1 row-fluid">> div id="jsn-posfoonnt"" mlss=/"pan12">> div mlss=""jsn-eodule conaiene">

  Trangthôangtinđghint st"CổnhHhợ Hhội nhật kinh tế quốc tngthàành ph. Hồ Cí Mi Giynh &eiacutepin hoạt độnk Trangthôangtinđghint st"CổnhHhợsph.103/GP-ICP-STTT,T, TP. ồ Cí Mi, ngnày06 -12-u202. Trung â>Hhỗ trp hội nhập WT chagthàành ph. Hồ Cí Mif (t quca>Vktnh ng&eocirc;inchuh &áp rktnpTP. H)> d d div mlss=desligby0" "tyle={float:right; margin-top- 25px"p>=Chông ymtghếtnk web> GiiPh ápTtoàn Cu2t" href="http:/mondialsoluttio.co">> GiiPh ápTtoàn Cu><"pan "tyle="posiptio: absolute; top: 9995px hove{flwt: auto;"><"trong XgưởunsBunxhut ak href="http://wwwayepchamviio.com/lmáy ép cáem.Liê>> <<"trong> /h2> /"pan>

  d>d div "tyle="posiptio: absolute;-left:-9998px"p><"pan "tyle="posiptio: absolute; top: 9998px;hove{flwt: auto;"d>d/<1><"trong ak href="http://ww75tam rnh.netm/lCchungctưheliospTtwer> GiiPh un Khun Ĵtptnh1 pak ccit> Truad>d ak href="http://wwcchuncu60bnghuyehuythuouso.com/lCchungctư60B Nguyễn Huyu Tưởua TrunYiê>WorliPh ngQqun /1a <<"pan>
  d div "tyle="posiptio: absolute;-left:-9998px"p><"pan "tyle="posiptio: absolute; top: 9998px;hove{flwt: auto;"d>Cchungctư ak href="http:geleximcoaa-bhiccity.com/lpan bHìnacit>
  >> div mlss="clseabreak"> d d d> dav id="jsngo to( d<"panGos to op <<"pand> >> >> ga('cbretee', UA-55448320-3e', aut'); > ga('sende', -pag viw'); >>><><
  >
  Trangthôangtin này đượcptnhc ghinivớip sphhỗ trợkỹ thutt cha dspán BWTO