Hợp tác phát triển nông nghiệp ở Châu Phi: Đặc điểm và xu hướng

Tác Giả: Trần Thị Lan Hương
Năm XB: 2009
Nhà XB: Khoa học xã hội
Chủ Đề: Thị trường các nước
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
:
Mô tả ngắn:
Cuốn sách này tập trung nghiên cứu những kết quả hợp tác nông nghiệp ban đầu của châu Phi với thế giới bên ngoài và những cơ hội hợp tác nông nghiệp ở châu Phi trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

 

Nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho việc tìm hướng hợp tác lâu dài, hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp với Châu Phi, công trình “Hợp tác phát triển nông nghiệp ở Châu Phi: Đặc điểm và xu hướng” do Th.S Trần Thị Lan Hương (Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông) chủ biên đã tập trung nghiên cứu và phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp ở Châu Phi hiện nay. Cuốn sách này tập trung nghiên cứu những kết quả hợp tác nông nghiệp ban đầu của châu Phi với thế giới bên ngoài và những cơ hội hợp tác nông nghiệp ở châu Phi trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

Bố cục nội dung cuốn sách gồm 3 chương, cụ thể:

Chương 1: Nông nghiệp Châu Phi và những nỗ lực hợp tác nông nghiệp ở Châu Phi thời gian qua;

Chương 2: Các đặc điểm xu hướng lớn trong hợp tác nông nghiệp ở một số nước Châu Phi giai đoạn 20011-2020;

Chương 3: Đánh giá chung và kiến nghị chính sách để nâng cao khả năng hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Châu Phi.

Hy vọng với các phân tích và đánh giá có được công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc mà còn có ý nghĩa quan trọng cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách tìm ra các giải pháp chiến lược trong việc hỗ trợ và thúc đẩy mối quan hệ kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Châu Phi trong thời gian tới. Sách do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội phát hành năm 2009 với độ dài 235 trang. Bạn đọc quan tâm đến ấn phẩm này có thể liên hệ với Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ http://hoinhap.org.vn để được hướng dẫn thủ tục mượn tài liệu.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn