Cuốn sách “Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium –Size Enterprises” do Ngân hàng Thế giới phát hành vào tháng 10 năm 2012. Bằngcách khảo sát, đo lường, thống kê với nhiều biểu đồ, bảng biểu minh chứng cho nhận định đưa ra, Ngân hàng Thế giới đã xếp hạng môi trường kinh doanh của 185 nền kinh tế thế giới ở 10 tiêu chí quan trọng.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0597.A
 • Nhan Đề : Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium –Size Enterprises
 • Chủ Đề : Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2012
 • Nhà XB : World Bank
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium –Size Enterprises” do Ngân hàng Thế giới phát hành vào tháng 10 năm 2012. Bằng cách khảo sát, đo lường, thống kê với nhiều biểu đồ, bảng biểu minh chứng cho nhận định đưa ra, Ngân hàng Thế giới đã xếp hạng môi trường kinh doanh của 185 nền kinh tế thế giới ở 10 tiêu chí quan trọng.

Cuốn sách “World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone ” tạm dịch (Báo cáo phát triển thế giới 2005: Môi trường đầu tư tốt hơn cho mọi người) do Nhà xuất bản Đại học Oxford và Ngân hàng Thế giới phát hành nhằm tạo cơ hội cho mọi người thoát khỏi đói nghèo và nâng cao mức sống.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0514.A
 • Nhan Đề : World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone
 • Chủ Đề : Kinh tế vĩ mô
 • Tác Giả : The World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2004
 • Nhà XB : The World Bank
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone ” tạm dịch (Báo cáo phát triển thế giới 2005: Môi trường đầu tư tốt hơn cho mọi người) do Nhà xuất bản Đại học Oxford và Ngân hàng Thế giới phát hành nhằm tạo cơ hội cho mọi người thoát khỏi đói nghèo và nâng cao mức sống.

Cuốn sách “Vietnam Urbanization Review: Technical assistance report ” tạm dịch (Đánh giá đô thị hóa tại Việt Nam: Báo cáo hỗ trợ kỹ thuật) do Ngân hàng Thế giới phát hành được thực hiện sau nhiều lần tham vấn với các bên liên quan, gồm các quan chức chính phủ trung ương và chính quyền địa phương, các nhóm tư nhân, tổ chức quốc tế và song phương hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển đô thị tại Việt Nam.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0506.A
 • Nhan Đề : Vietnam Urbanization Review: Technical assistance report
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : The World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2011
 • Nhà XB : The World Bank
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Vietnam Urbanization Review: Technical assistance report ” tạm dịch (Đánh giá đô thị hóa tại Việt Nam: Báo cáo hỗ trợ kỹ thuật) do Ngân hàng Thế giới phát hành được thực hiện sau nhiều lần tham vấn với các bên liên quan, gồm các quan chức chính phủ trung ương và chính quyền địa phương, các nhóm tư nhân, tổ chức quốc tế và song phương hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển đô thị tại Việt Nam.

Cuốn Sách trắng mang tên “Các vấn đề thương mại, đầu tư và kiến nghị 2013” được Phòng Thương mại châu Âu (Eurocham) tại Việt Nam xuất bản nhằm đề cập chi tiết và giải thích các vấn đề khác nhau hiện đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0538-2.B
 • Nhan Đề : Các vấn đề thương mại, đầu tư và kiến nghị 2013 (Eurocham)
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Eurocham
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2012
 • Nhà XB : EuroCham; Mutrap III
 • Mô tả ngắn : Cuốn Sách trắng mang tên “Các vấn đề thương mại, đầu tư và kiến nghị 2013” được Phòng Thương mại châu Âu (Eurocham) tại Việt Nam xuất bản nhằm đề cập chi tiết và giải thích các vấn đề khác nhau hiện đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Cuốn sách không chỉ cung cấp thông tin về hoạt động thương mại – đầu tư của các địa phương, các doanh nghiệp hiện đang sản xuất, kinh doanh có uy tín trên thị trường, mà còn hữu ích cho bạn đọc trong nước và đối tác nước ngoài khi muốn tìm hiểu, làm ăn tại Việt Nam

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 274.B
 • Nhan Đề : Kinh tế Việt Nam -Thương mại và đầu tư (1988 – 2008)
 • Chủ Đề : Kinh tế vĩ mô
 • Tác Giả : Tạp Chí Thương Mại - Bộ Công Thương
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2009
 • Nhà XB : Tạp Chí Thương Mại - Bộ Công Thương
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách không chỉ cung cấp thông tin về hoạt động thương mại – đầu tư của các địa phương, các doanh nghiệp hiện đang sản xuất, kinh doanh có uy tín trên thị trường, mà còn hữu ích cho bạn đọc trong nước và đối tác nước ngoài khi muốn tìm hiểu, làm ăn tại Việt Nam

Cuốn sách Financing Energy Efficiency – Lessons from Brazil, China, India and Beyond đã cho thấy lý do thành công hoặc thất bại của một loạt các chương trình sử dụng hiệu quả năng lượng được tiến hành gần đây tại một số nền kinh tế đang phát triển trên thế giới.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0177.A
 • Nhan Đề : Financing Energy Efficiency – Lessons from Brazil, China, India and Beyond
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Robert P.Taylor, Chandrasekar Govindarajalu, Jeremy Levin, Anke S.Meyer, và William A. Ward
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2007
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách Financing Energy Efficiency – Lessons from Brazil, China, India and Beyond đã cho thấy lý do thành công hoặc thất bại của một loạt các chương trình sử dụng hiệu quả năng lượng được tiến hành gần đây tại một số nền kinh tế đang phát triển trên thế giới.
Đăng tại Sách Khác

Cuốn sách “Đánh giá dự báo tác động của luật doanh nghiệp thống nhất và luật đầu tư chung” được thực hiện theo một chương trình hợp tác giữa Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, GTZ và UNDP và các cơ quan khác của Việt Nam nhằm giới thiệu quá trình đánh giá dự báo tác động pháp luật (RIA) và các thông lệ quốc tế ưu việt khác tại Việt Nam

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0122.B
 • Nhan Đề : Đánh giá dự báo tác động của luật doanh nghiệp thống nhất và luật đầu tư chung
 • Chủ Đề : Thể chế và cải cách hành chính
 • Tác Giả : Ban nghiên cứu chuyên đề kinh tế của Thủ tướng Chính phủ
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2005
 • Nhà XB : Ban nghiên cứu chuyên đề kinh tế của Thủ tướng Chính phủ
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Đánh giá dự báo tác động của luật doanh nghiệp thống nhất và luật đầu tư chung” được thực hiện theo một chương trình hợp tác giữa Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, GTZ và UNDP và các cơ quan khác của Việt Nam nhằm giới thiệu quá trình đánh giá dự báo tác động pháp luật (RIA) và các thông lệ quốc tế ưu việt khác tại Việt Nam

Ấn phẩm “Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 – Huy động và Sử dụng vốn” do Ngân hàng Thế giới thực hiện cho Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống huy động và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0036.A
 • Nhan Đề : Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 – Huy động và Sử dụng vốn
 • Chủ Đề : Tài chính
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2009
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Ấn phẩm “Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 – Huy động và Sử dụng vốn” do Ngân hàng Thế giới thực hiện cho Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống huy động và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất.
Đăng tại Sách Tài chính

Cuốn sách cũng đánh giá những ảnh hưởng tích cực mà luật đầu tư và luật doanh nghiệp 2005 đem lại cho nền kinh tế, môi trường kinh doanh… của Việt Nam.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0022-1.B
 • Nhan Đề : Assessment report on 2-years implementation of the 2005 enterprise law and investment law
 • Chủ Đề : Luật và phát triển
 • Tác Giả : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2005
 • Nhà XB : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách cũng đánh giá những ảnh hưởng tích cực mà luật đầu tư và luật doanh nghiệp 2005 đem lại cho nền kinh tế, môi trường kinh doanh… của Việt Nam.

Cuốn sách đã cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích cho bạn đọc, nhất là đối với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra trong quá trình hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế từ những kinh nghiệm của Trung Quốc hiện nay

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 652
 • Nhan Đề : Đầu tư công: Thực trạng và tái cơ cấu
 • Chủ Đề : Đầu tư
 • Tác Giả : TS. Hoàng Thế Anh
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2013
 • Nhà XB : Từ điển Bách Khoa
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách đã cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích cho bạn đọc, nhất là đối với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra trong quá trình hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế từ những kinh nghiệm của Trung Quốc hiện nay
Đăng tại Sách Đầu tư

Nội dung sách gồm 18 phần chính, cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết, giúp cho cán bộ quản lý và những người làm trong công tác tài chính kế toán có thêm tư liệu tra cứu và vận dụng nhằm hạn chế tránh sai sót trong việc thực hiện nghĩa vụ Thuế Thu nhập cá nhân và các sắc thuế khác.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 623
 • Nhan Đề : Hướng dẫn chi tiết thực hiện Thuế Thu nhập cá nhân và các sắc thuế khác
 • Chủ Đề : Chính sách thương mại, thuế
 • Tác Giả : Nhà xuất bản Lao động
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2009
 • Nhà XB : Lao động
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Nội dung sách gồm 18 phần chính, cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết, giúp cho cán bộ quản lý và những người làm trong công tác tài chính kế toán có thêm tư liệu tra cứu và vận dụng nhằm hạn chế tránh sai sót trong việc thực hiện nghĩa vụ Thuế Thu nhập cá nhân và các sắc thuế khác.

Cuốn sách “Hướng dẫn Quy hoạch đầu tư cơ bản ở địa phương” được biên soạn nhằm hướng dẫn thực tiễn cho chính quyền địa phương ở những nước đang phát triển về cách thiết lập và duy trì quá trình quy hoạch và huy động vốn cho đầu tư cơ bản.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 599
 • Nhan Đề : Hướng dẫn Quy hoạch đầu tư cơ bản ở địa phương
 • Chủ Đề : Đầu tư
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2011
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : worldbank.org
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Hướng dẫn Quy hoạch đầu tư cơ bản ở địa phương” được biên soạn nhằm hướng dẫn thực tiễn cho chính quyền địa phương ở những nước đang phát triển về cách thiết lập và duy trì quá trình quy hoạch và huy động vốn cho đầu tư cơ bản.
Đăng tại Sách Đầu tư
Trang 1 trong 3 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn