Cuốn sách “ Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam một năm sau gia nhập WTO ” do Trường đại học Ngân hàng TP.HCM làm chủ biên. Cuốn sách cung cấp thông tin về tốc độ phát triển của nền kinh tế ở mức cao của hệ thống ngân hàng và các ngành hàng khác. 

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 620
 • Nhan Đề : Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam một năm sau gia nhập WTO
 • Chủ Đề : Tài chính
 • Tác Giả : Trường Đại học Ngân hàng
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2008
 • Nhà XB : Thống kê
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “ Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam một năm sau gia nhập WTO ” do Trường đại học Ngân hàng TP.HCM làm chủ biên. Cuốn sách cung cấp thông tin về tốc độ phát triển của nền kinh tế ở mức cao của hệ thống ngân hàng và các ngành hàng khác.
Đăng tại Sách Tài chính

Viện Chiến lược và chính sách Tài chính xuất bản cuốn sách Tài chính Việt Nam 2013-2014, nhằm cung cấp những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế - tài chính Việt Nam cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực kinh tế - tài chính trong và ngoài nước.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 757
 • Nhan Đề : Tài chính Việt Nam 2013-2014: cải cách thể chế, cân đối tài khóa
 • Chủ Đề : Thể chế và cải cách hành chính
 • Tác Giả : Viện Chiến lược và chính sách Tài chính
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2014
 • Nhà XB : Nhà xuất bản Tài chính
 • Mô tả ngắn : Viện Chiến lược và chính sách Tài chính xuất bản cuốn sách Tài chính Việt Nam 2013-2014, nhằm cung cấp những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế - tài chính Việt Nam cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực kinh tế - tài chính trong và ngoài nước.

Ấn phẩm “Microfinance: Distance learning course” được thiết kế cho những người mới tìm hiểu về lĩnh vực này.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 628
 • Nhan Đề : Microfinance: Distance learning course
 • Chủ Đề : Tài chính
 • Tác Giả : Quỹ phát triển tài chính Liên Hợp Quốc
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2002
 • Nhà XB : Quỹ phát triển tài chính Liên Hợp Quốc
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Ấn phẩm “Microfinance: Distance learning course” được thiết kế cho những người mới tìm hiểu về lĩnh vực này
Đăng tại Sách Tài chính

Sách gồm 08 chương được bố cục như sau. Chương 1 trình bày những vấn đề chung về thanh khoản

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 365
 • Nhan Đề : Quản lý thanh khoản trong ngân hàng (phương pháp tiếp cận từ trên xuống)
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Rudolf Duttweiler
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2010
 • Nhà XB : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Sách gồm 08 chương được bố cục như sau. Chương 1 trình bày những vấn đề chung về thanh khoản
Đăng tại Sách Tài chính

Cuốn sách Financing Energy Efficiency – Lessons from Brazil, China, India and Beyond đã cho thấy lý do thành công hoặc thất bại của một loạt các chương trình sử dụng hiệu quả năng lượng được tiến hành gần đây tại một số nền kinh tế đang phát triển trên thế giới.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0177.A
 • Nhan Đề : Financing Energy Efficiency – Lessons from Brazil, China, India and Beyond
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Robert P.Taylor, Chandrasekar Govindarajalu, Jeremy Levin, Anke S.Meyer, và William A. Ward
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2007
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách Financing Energy Efficiency – Lessons from Brazil, China, India and Beyond đã cho thấy lý do thành công hoặc thất bại của một loạt các chương trình sử dụng hiệu quả năng lượng được tiến hành gần đây tại một số nền kinh tế đang phát triển trên thế giới.
Đăng tại Sách Khác

Cuốn sách “Đánh giá dự báo tác động của luật doanh nghiệp thống nhất và luật đầu tư chung” được thực hiện theo một chương trình hợp tác giữa Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, GTZ và UNDP và các cơ quan khác của Việt Nam nhằm giới thiệu quá trình đánh giá dự báo tác động pháp luật (RIA) và các thông lệ quốc tế ưu việt khác tại Việt Nam

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0122.B
 • Nhan Đề : Đánh giá dự báo tác động của luật doanh nghiệp thống nhất và luật đầu tư chung
 • Chủ Đề : Thể chế và cải cách hành chính
 • Tác Giả : Ban nghiên cứu chuyên đề kinh tế của Thủ tướng Chính phủ
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2005
 • Nhà XB : Ban nghiên cứu chuyên đề kinh tế của Thủ tướng Chính phủ
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Đánh giá dự báo tác động của luật doanh nghiệp thống nhất và luật đầu tư chung” được thực hiện theo một chương trình hợp tác giữa Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, GTZ và UNDP và các cơ quan khác của Việt Nam nhằm giới thiệu quá trình đánh giá dự báo tác động pháp luật (RIA) và các thông lệ quốc tế ưu việt khác tại Việt Nam

Ấn phẩm “Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 – Huy động và Sử dụng vốn” do Ngân hàng Thế giới thực hiện cho Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống huy động và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0036.A
 • Nhan Đề : Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 – Huy động và Sử dụng vốn
 • Chủ Đề : Tài chính
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2009
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Ấn phẩm “Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 – Huy động và Sử dụng vốn” do Ngân hàng Thế giới thực hiện cho Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống huy động và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất.
Đăng tại Sách Tài chính

Cuốn sách cũng đánh giá những ảnh hưởng tích cực mà luật đầu tư và luật doanh nghiệp 2005 đem lại cho nền kinh tế, môi trường kinh doanh… của Việt Nam.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0022-1.B
 • Nhan Đề : Assessment report on 2-years implementation of the 2005 enterprise law and investment law
 • Chủ Đề : Luật và phát triển
 • Tác Giả : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2005
 • Nhà XB : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách cũng đánh giá những ảnh hưởng tích cực mà luật đầu tư và luật doanh nghiệp 2005 đem lại cho nền kinh tế, môi trường kinh doanh… của Việt Nam.

Cuốn sách đã cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích cho bạn đọc, nhất là đối với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra trong quá trình hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế từ những kinh nghiệm của Trung Quốc hiện nay

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 652
 • Nhan Đề : Đầu tư công: Thực trạng và tái cơ cấu
 • Chủ Đề : Đầu tư
 • Tác Giả : TS. Hoàng Thế Anh
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2013
 • Nhà XB : Từ điển Bách Khoa
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách đã cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích cho bạn đọc, nhất là đối với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra trong quá trình hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế từ những kinh nghiệm của Trung Quốc hiện nay
Đăng tại Sách Đầu tư

Nội dung sách gồm 18 phần chính, cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết, giúp cho cán bộ quản lý và những người làm trong công tác tài chính kế toán có thêm tư liệu tra cứu và vận dụng nhằm hạn chế tránh sai sót trong việc thực hiện nghĩa vụ Thuế Thu nhập cá nhân và các sắc thuế khác.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 623
 • Nhan Đề : Hướng dẫn chi tiết thực hiện Thuế Thu nhập cá nhân và các sắc thuế khác
 • Chủ Đề : Chính sách thương mại, thuế
 • Tác Giả : Nhà xuất bản Lao động
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2009
 • Nhà XB : Lao động
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Nội dung sách gồm 18 phần chính, cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết, giúp cho cán bộ quản lý và những người làm trong công tác tài chính kế toán có thêm tư liệu tra cứu và vận dụng nhằm hạn chế tránh sai sót trong việc thực hiện nghĩa vụ Thuế Thu nhập cá nhân và các sắc thuế khác.

Cuốn sách “Hướng dẫn Quy hoạch đầu tư cơ bản ở địa phương” được biên soạn nhằm hướng dẫn thực tiễn cho chính quyền địa phương ở những nước đang phát triển về cách thiết lập và duy trì quá trình quy hoạch và huy động vốn cho đầu tư cơ bản.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 599
 • Nhan Đề : Hướng dẫn Quy hoạch đầu tư cơ bản ở địa phương
 • Chủ Đề : Đầu tư
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2011
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : worldbank.org
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Hướng dẫn Quy hoạch đầu tư cơ bản ở địa phương” được biên soạn nhằm hướng dẫn thực tiễn cho chính quyền địa phương ở những nước đang phát triển về cách thiết lập và duy trì quá trình quy hoạch và huy động vốn cho đầu tư cơ bản.
Đăng tại Sách Đầu tư

Tạp chí “Thế giới 2013 (The Economist) – Dự báo tương lai toàn cầu Việt Nam” là ấn phẩm thường niên của tạp chí The Economist nổi tiếng trên thế giới với các dự báo về sự kiện và xu hướng sẽ diễn ra trong năm tiếp theo.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 575
 • Nhan Đề : Thế giới 2013
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : The Economist
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2014
 • Nhà XB : Vietnam CEO Corp
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Tạp chí “Thế giới 2013 (The Economist) – Dự báo tương lai toàn cầu Việt Nam” là ấn phẩm thường niên của tạp chí The Economist nổi tiếng trên thế giới với các dự báo về sự kiện và xu hướng sẽ diễn ra trong năm tiếp theo.
Trang 1 trong 4 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn