Cuốn sách “World Development Indicators 2013 ” tạm dịch (Các chỉ số phát triển thế giới 2013) do Ngân hàng Thế giới phát hành là kết quả nỗ lực hợp tác của nhiều đối tác, trong đó có Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Liên minh Viễn thông Quốc tế, Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển, các cơ quan thống kê của hơn 200 nền kinh tế, và nhiều cộng tác viên khác.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0605.A
 • Nhan Đề : World Development Indicators 2013
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2013
 • Nhà XB : World Bank
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “World Development Indicators 2013 ” tạm dịch (Các chỉ số phát triển thế giới 2013) do Ngân hàng Thế giới phát hành là kết quả nỗ lực hợp tác của nhiều đối tác, trong đó có Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Liên minh Viễn thông Quốc tế, Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển, các cơ quan thống kê của hơn 200 nền kinh tế, và nhiều cộng tác viên khác.

Cuốn sách “Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium –Size Enterprises” do Ngân hàng Thế giới phát hành vào tháng 10 năm 2012. Bằngcách khảo sát, đo lường, thống kê với nhiều biểu đồ, bảng biểu minh chứng cho nhận định đưa ra, Ngân hàng Thế giới đã xếp hạng môi trường kinh doanh của 185 nền kinh tế thế giới ở 10 tiêu chí quan trọng.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0597.A
 • Nhan Đề : Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium –Size Enterprises
 • Chủ Đề : Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2012
 • Nhà XB : World Bank
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium –Size Enterprises” do Ngân hàng Thế giới phát hành vào tháng 10 năm 2012. Bằng cách khảo sát, đo lường, thống kê với nhiều biểu đồ, bảng biểu minh chứng cho nhận định đưa ra, Ngân hàng Thế giới đã xếp hạng môi trường kinh doanh của 185 nền kinh tế thế giới ở 10 tiêu chí quan trọng.

Cuốn sách “ WTO: Văn kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới” do Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO làm chủ biên. Cuốn sách tổng hợp tài liệu các thông tin quan trọng toàn bộ các hiệp định và  quy định ràng buộc phức tạp mà WTO bắt buộc Việt Nam phải tuân thủ theo.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0519.B
 • Nhan Đề : WTO: Văn kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2007
 • Nhà XB : Lao động - Xã hội
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “ WTO: Văn kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới” do Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO làm chủ biên. Cuốn sách tổng hợp tài liệu các thông tin quan trọng toàn bộ các hiệp định và quy định ràng buộc phức tạp mà WTO bắt buộc Việt Nam phải tuân thủ theo.

Cuốn sách “Vietnamese Enterprises Towards Global Competitiveness” (tạm dịch Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới cạnh tranh toàn cầu) doFrederick Nixson và Bernard Walters biên soạn lần đầu tiên bàn luận về chỉ số cạnh tranh quốc gia được trích dẫn và sử dụng rộng rãi nhất, chỉ số cạnh tranh toàn cầu được tính bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0151-3.A
 • Nhan Đề : Vietnamese Enterprises Towards Global Competitiveness
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Frederick Nixson, Bernard Walters
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2010
 • Nhà XB : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Vietnamese Enterprises Towards Global Competitiveness” (tạm dịch Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới cạnh tranh toàn cầu) doFrederick Nixson và Bernard Walters biên soạn lần đầu tiên bàn luận về chỉ số cạnh tranh quốc gia được trích dẫn và sử dụng rộng rãi nhất, chỉ số cạnh tranh toàn cầu được tính bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Báo cáo nhận định nền giáo dục Việt Nam có truyền thống thành tích rất tốt trong việc cung cấp các kỹ năng đọc viết và tính toán cơ bản, nhưng nền giáo dục đang phải đối mặt với những thách thức lớn hơn về việc đào tạo các kỹ năng tiên tiến theo yêu cầu sẽ ngày càng gia tăng trong thời gian tới.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 678-1
 • Nhan Đề : Skilling up Vietnam: Preparing the workforce for a modern market economy
 • Chủ Đề : Kinh tế vĩ mô
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2013
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Báo cáo nhận định nền giáo dục Việt Nam có truyền thống thành tích rất tốt trong việc cung cấp các kỹ năng đọc viết và tính toán cơ bản, nhưng nền giáo dục đang phải đối mặt với những thách thức lớn hơn về việc đào tạo các kỹ năng tiên tiến theo yêu cầu sẽ ngày càng gia tăng trong thời gian tới.

Cuốn sách “World development report 2008 - Agriculture for development” cung cấp hướng dẫn cho các chính phủ và cộng đồng quốc tế thiết kế và thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp để có thể tạo ra sự thay đổi cho cuộc sống của hàng trăm triệu người nghèo ở nông thôn.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0029-1.A
 • Nhan Đề : World development report 2008 - Agriculture for development
 • Chủ Đề : Nông nghiệp
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2007
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “World development report 2008 - Agriculture for development” cung cấp hướng dẫn cho các chính phủ và cộng đồng quốc tế thiết kế và thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp để có thể tạo ra sự thay đổi cho cuộc sống của hàng trăm triệu người nghèo ở nông thôn.
Đăng tại Sách Nông nghiệp

Cuốn sách được các tác giả tổng hợp những thông tin đến sự thành tựu và phát triển kinh tế- xã hội của nước ta qua 20 năm đổi mới.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0468.A
 • Nhan Đề : Triển vọng phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam đến 2010
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : TS Đinh Quý Xuân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2007
 • Nhà XB : Thống kê
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách được các tác giả tổng hợp những thông tin đến sự thành tựu và phát triển kinh tế- xã hội của nước ta qua 20 năm đổi mới.

Cuốn sách phân tích, đánh giá thiết thực về các cam kết, lộ trình các tác động đã ảnh hưởng đến nền kinh tế sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0399.B
 • Nhan Đề : Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế sau ba năm Việt Nam gia nhập WTO
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Viện Nghiện cứu Quản lý kinh tế Trung ương
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2010
 • Nhà XB : Viện Nghiện cứu Quản lý kinh tế Trung ương
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách phân tích, đánh giá thiết thực về các cam kết, lộ trình các tác động đã ảnh hưởng đến nền kinh tế sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

Cuốn sách “ Đường đến kết quả: Thiết kế và thực hiện các đánh giá phát triển hiệu quả “do Linda G.Morra Imas Ray C.Rist làm chủ biên. Đánh giá phát triển là một cấu trúc trong bức tranh về đánh giá rộng hơn.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0163.B
 • Nhan Đề : Đường đến kết quả : Thiết kế và thực hiện các đánh giá phát triển hiệu quả
 • Chủ Đề : Kinh tế vĩ mô
 • Tác Giả : Linda G.Morra Imas Ray C.Rist
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2009
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “ Đường đến kết quả: Thiết kế và thực hiện các đánh giá phát triển hiệu quả “do Linda G.Morra Imas Ray C.Rist làm chủ biên. Đánh giá phát triển là một cấu trúc trong bức tranh về đánh giá rộng hơn.

Cuốn sách đề cập những nỗ lực cao độ gần đây trong khu vực Đông Áđã mang lại cơ hội để đánh giá mối liên hệ dân chủ và kinh tế thị trường bổ sung cho nhau cả nền chính trị dân chủ và thị trường tự do là hai yếu tố cần thiết để cải thiện cuộc sống của người dân một cách bền vững.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0120.B
 • Nhan Đề : Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển từ góc nhìn Châu Á
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Farrukh Iqbal; Jong –II You
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2002
 • Nhà XB : ThếGiới
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách đề cập những nỗ lực cao độ gần đây trong khu vực Đông Áđã mang lại cơ hội đểđánh giá mối liên hệ dân chủ và kinh tế thị trường bổ sung cho nhau cả nền chính trị dân chủ và thị trường tự do là hai yếu tố cần thiết để cải thiện cuộc sống của người dân một cách bền vững.

Ấn phẩm “Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 – Huy động và Sử dụng vốn” do Ngân hàng Thế giới thực hiện cho Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống huy động và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0036.A
 • Nhan Đề : Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 – Huy động và Sử dụng vốn
 • Chủ Đề : Tài chính
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2009
 • Nhà XB : World Bank
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Ấn phẩm “Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 – Huy động và Sử dụng vốn” do Ngân hàng Thế giới thực hiện cho Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống huy động và sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao nhất.
Đăng tại Sách Tài chính

Cuốn sách cũng đánh giá những ảnh hưởng tích cực mà luật đầu tư và luật doanh nghiệp 2005 đem lại cho nền kinh tế, môi trường kinh doanh… của Việt Nam.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0022-1.B
 • Nhan Đề : Assessment report on 2-years implementation of the 2005 enterprise law and investment law
 • Chủ Đề : Luật và phát triển
 • Tác Giả : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2005
 • Nhà XB : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
 • Nguồn trích : Không
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách cũng đánh giá những ảnh hưởng tích cực mà luật đầu tư và luật doanh nghiệp 2005 đem lại cho nền kinh tế, môi trường kinh doanh… của Việt Nam.
Trang 1 trong 4 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn