Quản lý ngân sách địa phương

Tác Giả: TS. ANWAR SHAH
Năm XB: 2013
Nhà XB: Nhà xuất bản Thời đại
Chủ Đề: Thể chế và cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
:
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “Quản lý ngân sách địa phương” của do TS. ANWAR SHAH làm chủ biên đề cập một cách toàn diện đến các nguyên tắc và thông lệ về cải cách các thể chế ngân sách và quản lý tài khóa tại địa phương.

Nợ công đang và sẽ là vấn đề đặt ra của tất cả các nước trên thế giới, với xu hướng kiểm soát việc gia tăng nợ công và sử dụng các khoản vay hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của từng quốc gia. Trước xu thế đó vai trò của chính quyền địa phương là một trong những nhân tố tâm điểm của nền quản trị công hiện đại, dân chủ mà nhiều quốc gia trên thế giới nỗ lực hướng tới. Đây cũng là vấn đề mà Việt Nam gặp phải trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến chính quyền địa phương.

Cuốn sách “Quản lý ngân sách địa phương” của do TS. ANWAR SHAH làm chủ biên đề cập một cách toàn diện đến các nguyên tắc và thông lệ về cải cách các thể chế ngân sách và quản lý tài khóa tại địa phương. Cuốn sách còn cung cấp những hướng dẫn thực tiễn cho các cấp chính quyền địa phương  quan tâm đến việc thiết lập các thể chế ngân sách mở và minh bạch với mục đích hướng dẫn và hỗ trợ nhằm thiết lập kỷ luật tài khóa, phân bổ nguồn lực công một cách cẩn trọng, nhằm đạt hiệu quả cao và công bằng trong quá trính cung cấp dịch vụ công tại địa phương. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho độc giả, đặc biệt là các đại biểu dân cử, các nhà hoạch định chính sách, quản lý tài chính, kinh tế, các nhà khoa học.

          Cuốn sách dày 502 trang do Nhà xuất bản Thời đại phát hành vào năm 2013 bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn