Đánh giá dự báo tác động của luật doanh nghiệp thống nhất và luật đầu tư chung

Tác Giả: Ban nghiên cứu chuyên đề kinh tế của Thủ tướng Chính phủ
Năm XB: 2005
Nhà XB: Ban nghiên cứu chuyên đề kinh tế của Thủ tướng Chính phủ
Chủ Đề: Thể chế và cải cách hành chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “Đánh giá dự báo tác động của luật doanh nghiệp thống nhất và luật đầu tư chung” được thực hiện theo một chương trình hợp tác giữa Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, GTZ và UNDP và các cơ quan khác của Việt Nam nhằm giới thiệu quá trình đánh giá dự báo tác động pháp luật (RIA) và các thông lệ quốc tế ưu việt khác tại Việt Nam

Cuốn sách “Đánh giá dự báo tác động của luật doanh nghiệp thống nhất và luật đầu tư chung” được thực hiện theo một chương trình hợp tác giữa Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, GTZ và UNDP và các cơ quan khác của Việt Nam nhằm giới thiệu quá trình đánh giá dự báo tác động pháp luật (RIA) và các thông lệ quốc tế ưu việt khác tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng các văn bản pháp luật về kinh tế và kinh doanh. Báo cáo này là một phần của toàn bộ quy trình RIA và bước đầu được áp dụng đối với việc nghiên cứu dự báo tác động cùa luật Doanh nghiệp thống nhất và Luật Đầu tư chung, trong đó tập trung vào việc đánh giá tác động của việc thay thế Hệ thống cấp phép bằng Hệ thống đăng ký đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đây là cuốn sách do Ban nghiên cứu chuyên đề kinh tế của Thủ tướng Chính phủ ấn hành. Sách gồm 43 trang bằng ngôn ngữ Tiếng Việt với nhiều nội dung phong phú và bổ ích phù hợp cho các nhà nghiên cứu, người làm luật, những nhà kinh doanh, cán bộ làm công tác hội nhập của Bộ, ngành, địa phương, sinh viên và quý độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu về thông tin. Sách hiện đang có tại tủ sách Hội nhập kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3- Điện thoại : 08-38205051 để được hướng dẫn chi tiết.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn